Trái phiếu doanh nghiệp giảm nhiệt

14:13 29/03/2021

Sự giảm nhiệt trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp những tháng qua chủ yếu do các thay đổi trong quy định phát hành trái phiếu theo hướng siết chặt hơn, theo Công ty chứng khoán VNDirect.

VNDirect cho biết, có có 22 doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị 11.428 tỉ đồng sau hai tháng đầu năm 2021, giảm 40,9% so với cùng giai đoạn năm 2020. Những doanh nghiệp có giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ lớn nhất trong hai tháng đầu năm gồm: Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động Sản Nhật Quang -2.150 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Smart Dragon -1.900 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce -1.500 tỉ đồng.

Về cơ cấu trái phiếu được phát hành, VNDirect cho biết ngành bất động sản có giá trị phát hành riêng lẻ lớn nhất với 6.387 tỉ đồng, tương ứng tỷ trọng 55,9% tính trên tổng giá trị phát hành. Còn giá trị phát hành riêng lẻ của nhóm tài chính - ngân hàng là 490 tỉ đồng, tương ứng tỷ trọng 4,3%.

Các nhóm ngành khác có tổng giá trị phát hành là 4.550 tỉ đồng, tương ứng tỷ trọng 39,8% tính trên tổng giá trị phát hành. 

  Thị trường trái phiếu doanh nghiệp giảm nhiệt.

Về kỳ hạn, các doanh nghiệp có xu hướng tập trung ở kỳ hạn 3 và 5 năm khi có tới 12/22 đợt phát hành trái phiếu thành công ở kỳ hạn này.

Còn những doanh nghiệp có giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng lớn nhất gồm: Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Giao nhận Vận Tải Ngoại Thương, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Masan.

Như vậy, tổng giá trị trái phiếu phát hành đạt 15.562 tỉ đồng sau hai tháng đầu năm 2021, giảm 19,6% so với cùng giai đoạn của năm 2020.

Theo VNDirect, sự giảm nhiệt trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong những tháng qua chủ yếu do các thay đổi trong quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hướng siết chặt hơn, nhằm giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư.

P.V