Tổng cục Hải quan chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành mục tiêu 2023

20:39 21/11/2023

Tổng cục Hải quan đã phát đi Công văn số 5739/TCHQ-TXNK, đặt ra yêu cầu cấp bách cho thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Tổng cục Hải quan vừa phát đi công văn số 5739/TCHQ-TXNK, đưa ra yêu cầu cấp bách cho thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, trong bối cảnh nguồn thu ngân sách nhà nước Năm 2023 đang đối mặt với những thách thức nặng nề.

Theo dõi bối cảnh kinh tế và tài chính thế giới, dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2023 của Việt Nam là 425.000 tỷ đồng, được xây dựng dựa trên giả định tăng trưởng GDP 6-6,5%, giá dầu thô 70 USD/thùng, và tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu. Tuy nhiên, nền kinh tế thế giới đang đối mặt với những khó khăn lớn, khi hầu hết các quốc gia ghi nhận mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành mục tiêu 2023
Tổng cục Hải quan chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành mục tiêu 2023.

Trong 10 tháng đầu năm 2023, nguồn thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 302.394 tỷ đồng, bằng 71,2% dự toán, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu chịu thuế giảm 22,5% và kim ngạch nhập khẩu giảm 15,5% so với cùng kỳ năm 2022, đặt ra nhiều thách thức cho nguồn thu ngân sách.

Trong nước, sản xuất gặp khó khăn do thiếu hụt đơn hàng, và sức mua phục hồi chậm chạp. Tình hình này được kết hợp với giảm nhu cầu thế giới, đặt ra những thách thức đáng kể cho nhiều ngành sản xuất.

Tổng cục Hải quan nêu 6 giải pháp trọng tâm.

Một, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tiếp tục tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, thủ tục hành chính, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Hai, thường xuyên đánh giá tình hình thu ngân sách nhà nước, rà soát nắm vững nguồn thu, nhất là các nguồn thu chính của đơn vị, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu cao nhất trong thực hiện dự toán thu năm 2023.

Ba, song song với việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị cần tăng cường thu thập thông tin, xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát.

"Kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung kiểm tra về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ... kiên quyết không để tình trạng thất thu xảy ra trên địa bàn", Tổng cục Hải quan lưu ý.

Trong đó, yêu cầu các đơn vị rà soát, thực hiện kiểm tra tên hàng, mã số, mức thuế tại khâu thông quan, khâu sau thông quan để phát hiện và xử lý các trường hợp khai sai mã số, khai ngụy trang tên hàng hoặc khai tên hàng không rõ ràng, đầy đủ để được áp dụng mức thuế thấp hoặc được hưởng các mức thuế ưu đãi đặc biệt.

"Tập trung kiểm tra những mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu rủi ro về phân loại và áp dụng mức thuế", Tổng cục Hải quan đề nghị.

Thực hiện kiểm tra, tham vấn trị giá trong khi làm thủ tục hải quan, kiểm tra trị giá sau thông quan đối với những mặt hàng và doanh nghiệp có rủi ro khai báo sai về trị giá, nhằm xác định đúng trị giá hải quan, trị giá tính thuế.

Cùng với đó, áp dụng các biện pháp kiểm tra, xác minh về tính chính xác, trung thực của thông tin xác định trị giá hải quan do doanh nghiệp xuất trình, để phòng ngừa và phát hiện các trường hợp có gian lận giá, từ đó, có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Bốn, rà soát, phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, tổ chức thực hiện thu hồi và xử lý nợ thuế đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ được giao tại Quyết định số 592/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2023 của Tổng cục Hải quan đảm bảo nợ thuế đến 31/12/2023 thấp hơn thời điểm 31/12/2022.

Năm, tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý đúng đối tượng miễn thuế, không chịu thuế quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, đúng thủ tục miễn thuế tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP và Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

Sáu, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa, tổ chức thực hiện hoàn thuế nhập khẩu, xử lý tiền thuế nộp thừa đúng quy định của pháp luật về thuế xuất nhập khẩu, pháp luật về quản lý thuế, thực hiện các giải pháp chống gian lận trong công tác hoàn thuế theo nội dung công văn số 356/TCHQ-TXNK ngày 18/1/2023 của Tổng cục Hải quan.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan thuế nội địa và các lực lượng khác trong đấu tranh ngăn chặn gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách quy định.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát số thuế phải hoàn của năm 2023, thực hiện hoàn thuế đúng đối tượng quy định, chậm nhất trong tháng 12/2023, tập trung vào các đối tượng hoàn thuế sau: các trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định 26/2023/NĐ-CP; các trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định 18/2023/NĐ-CP; các trường hợp bổ sung C/O, nộp thừa.

PV (t/h)