Tỉnh Phú Thọ: Ra văn bản chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường

DNHN - Ngày 02/ 4/2021 UBND tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 1265/UBND-KGVX về chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới.

Giao sở Y tế chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, phương án chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ; thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế để đảm bảo đáp ứng mọi tình huống, diễn biến của dịch bệnh. Khẩn trương xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Y tế tổ chức tốt việc tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 bảo đảm an toàn, khẩn trương, đúng đối tượng.

 

Văn bản mới của UBND tỉnh Phú Thọ
Văn bản mới của UBND tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đánh giá tiêu chí an toàn phòng dịch tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị được đi thăm quan, du lịch, tham gia các lễ hội ngoài địa bàn tỉnh (trừ các vùng có dịch). Tuy nhiên, phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, khai báo y tế theo hướng dẫn, đồng thời chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh do không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch.

PV

Tin liên quan