Tiếp tục triển khai chương trình OCOP 2021

DNHN - Bộ NN&PTNT vừa ra văn bản số 1100/BNN-VPĐP đề nghị các cơ quan ban ngành trong cả nước tiếp tục thực hiện Chương trình OCOP theo cơ chế, chính sách hiện hành trong năm 2021. Đây là căn cứ để các địa phương chủ động tổ chức triển khai thực hiện.

Có thể thấy, chương trình OCOP đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập của người dân nông thôn, trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh về sản vật, ngành nghề nông thôn và dịch vụ du lịch của các địa phương. 

Chương trình OCOP năm 2020 đã có rất nhiều thành tựu Ảnh tư liệu
Chương trình OCOP năm 2020 đã có rất nhiều thành tựu Ảnh tư liệu.

Dựa trên những kết quả đạt được, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động cân đối để bố trí nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước và các nguồn lực huy động hợp pháp khác ngoài ngân sách để thực hiện Chương trình OCOP 2021, tập trung các giải pháp nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, đặc biệt là nguồn nguyên liệu, lao động, ngành nghề và du lịch nông thôn để nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.  Đồng thời tiếp tục tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 theo các quy định đã được ban hành.

Đối với các Bộ, ngành Trung ương có liên quan, căn cứ nhiệm vụ được giao, tiếp tục hỗ trợ các hoạt động truyền thông, quảng bá, xúc tiến thương mại trong Chương trình OCOP; hướng dẫn các địa phương và chủ thể OCOP có giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm và sở hữu trí tuệ…đáp ứng các quy định của pháp luật.

Minh Hải

Tin liên quan