Thủ tướng Phạm Minh Chính và 27 thành viên Chính phủ sau khi kiện toàn

Ngày 8/4, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng, 12 Bộ trưởng,Trưởng ngành. Như vậy sau khi kiện toàn Chính phủ có 28 thành viên, gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, 5 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng, Trưởng ngành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và 27 Thành viên Chính phủ sau khi kiện toàn - Ảnh 1.
  •  
 

Tin liên quan