Thống nhất các ưu tiên trong Khung Chương trình quốc gia việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022-2026

19:00 28/03/2023

Chiều ngày 28/3, tại Hà Nội, Bộ LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các đối tác ba bên tại Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế tổ chức Lễ ký Bản ghi nhớ và triển khai thực hiện Khung Chương trình Quốc gia về Việc làm thỏa đáng, giai đoạn 2022 – 2026.

Ảnh minh họa
Các đại biểu thực hiện nghi thức ký kết tại chương trình./ Nguồn ảnh HNMO

Lãnh đạo Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và ILO Việt Nam đã cùng ký vào Bản ghi nhớ của Khung Chương trình Quốc gia về Việc làm thỏa đáng, khẳng định sự thống nhất với ba ưu tiên quốc gia.

Đây là Khung Chương trình Quốc gia về Việc làm thỏa đáng lần thứ tư của Việt Nam kể từ khi Việt Nam gia nhập trở lại ILO vào năm 1992, với mục tiêu hướng tới việc làm thỏa đáng và bền vững cho tất cả mọi người.

Ảnh minh họa
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho biết: Trong ba kỳ hợp tác vừa qua, ILO đã luôn đồng hành cùng với các đối tác ba bên của Việt Nam triển khai hiệu quả chương trình việc làm thỏa đáng, góp phần thúc đẩy công bằng và tiến bộ xã hội. Tại chương trình này, ông Đào Ngọc Dung đề nghị ILO và các đối tác xã hội cần xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai Khung chương trình. Trong thời gian tới, cần ưu tiên tiếp tục hỗ trợ việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, xây dựng và hoàn thiện chính sách xã hội cho giai đoạn 2023 – 2030; hỗ trợ quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp.

Cụ thể, đến năm 2026, người dân Việt Nam, đặc biệt là những người có nguy cơ bị bỏ lại phía sau sẽ được đóng góp và thụ hưởng một cách công bằng từ quá trình chuyển đổi kinh tế bền vững, toàn diện và đáp ứng giới dựa trên đổi mới sáng tạo, tinh thần kinh doanh, nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và việc làm thỏa đáng.

Người dân Việt Nam được thụ hưởng từ các dịch vụ xã hội và hệ thống an sinh xã hội có tính toàn diện, có trách nhiệm giới, nhạy cảm với người khuyết tật, công bằng, chi phí hợp lý và có chất lượng, với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, toàn diện, bền vững và tăng quyền cho người dân để giúp họ phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Giám đốc ILO Việt Nam, bà Ingrid Christensen bày tỏ tin tưởng với sự lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam và các đối tác xã hội, cùng với những hỗ trợ kỹ thuật của ILO, Khung Chương trình quốc gia về việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022-2026 sẽ được triển khai và giám sát hiệu quả ở cả cấp quốc gia và địa phương. 

Bình Phương