Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo mở cuộc thanh tra thường xuyên về quản lý giáo dục của UBND tỉnh Thanh Hóa

DNHN - Theo kế hoạch, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã có buổi làm việc và công bố Quyết định Thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục của UBND tỉnh Thanh Hóa. Thời kỳ thanh tra được xác định từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2020. Trường hợp cần thiết sẽ mở rộng trước hoặc sau thời kỳ thanh tra.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, công tác thanh tra thường xuyên là để xác định những việc làm đúng và chưa đúng. Nếu phát hiện những sai sót ở đơn vị được thanh tra, thì để điều chỉnh, khắc phục kịp thời. Qua đó, cập nhật những khó khăn chính sách ở tầm vĩ mô để kiến nghị Đảng, Nhà nước điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng công bố quyết định thanh tra tại buổi làm việc

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng công bố quyết định thanh tra tại buổi làm việc.

Theo đó, Đoàn Thanh tra sẽ thực hiện thanh tra việc xây dựng, ban hành và triển khai các văn bản quản lý Nhà nước về giáo dục trên địa bàn của UBND tỉnh Thanh Hóa. Các vấn đề thanh tra liên quan đến công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật viên chức và cán bộ quản lý ngành giáo dục; thanh tra về tài chính, cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục; công tác xây dựng, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở giáo dục trên địa bàn; việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; thanh tra công tác quản lý liên kết đào tạo trên địa bàn và việc cấp phát văn bằng chứng chỉ; thanh tra công tác quản lý, chỉ đạo đối với các trường đại học công lập trực thuộc tỉnh, các cơ sở giáo dục khác đóng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Cũng trong đợt này, đoàn Thanh tra của Bộ GD&ĐT cũng sẽ thanh tra về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc xử lý vi phạm về giáo dục thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu Đoàn Thanh tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần phải công tâm, trung thực, khách quan, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến công việc, thời gian của các đơn vị được thanh tra.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cũng đề nghị các sở, ngành, đơn vị được yêu cầu thanh tra tích cực phối hợp với Đoàn Thanh tra của Bộ GD&ĐT nhằm đảm bảo tiến độ, khối lượng công việc theo kế hoạch đề ra có hiệu quả nhất.

Được biết đoàn công tác của Bộ GD&ĐT sẽ làm việc trong thời gian 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Ngọc Lâm

Bài liên quan