Thành lập Ban Chỉ đạo các Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

DNHN - Vừa qua, Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 414 - QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo các đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (BCĐ).

Theo đó, ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng BCĐ. Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ lầm Phó trưởng BCĐ. Các Uỷ viên BCĐ là các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng.

BCĐ có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo thực hiện các nội dung đã nêu trong các Đề án. BCĐ được thành lập Tổ giúp việc để tham mưu, giúp việc BCĐ, hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, có quy chế hoạt động riêng, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng chí Trưởng BCĐ, Phó trưởng BCĐ được sử dụng con dấu của cơ quan mình trong ban hành các văn bản của BCĐ. BCĐ thành lập các cơ quan thường trực; cơ quan Thường trực của BCĐ được sử dụng con dấu của mình trong hoạt động của BCĐ.

Đức Phượng - Văn phòng Hòa Bình

Bài liên quan