Thanh Hóa: Triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19

DNHN - Theo đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện đang tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, khó đoán định ở nhiều tỉnh thành phố trong nước, đặc biệt là các tỉnh thành khu vực phía Nam.

Ngày 2/8, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trước diễn biến mới của dịch bệnh, tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đã tập trung thảo luận những nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền trong phòng, chống dịch. Đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để giữ vững thành quả phòng, chống dịch của tỉnh trong thời gian qua.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã đánh gia cao sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả và sát với thực tiễn của ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; biểu dương những địa phương có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch.

Do vậy, tỉnh Thanh Hóa cần huy động các lực lượng, đặc biệt là hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là thôn, bản, khu phố, tổ Covid cộng đồng và mỗi người dân vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa trong phòng, chống dịch với phương châm “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi thôn, bản, xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố là một pháo đài vững chắc”.

Thanh Hóa tập trung rà soát tất cả các khâu, các phương án, kịch bản, nếu còn kẻ hở, còn hạn chế phải có phương án khắc phục ngay.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đề nghị các huyện, thị xã, thành phố triển thực hiện tốt nội dung Công điện số 23/CĐ-UBND, ngày 1/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, và giao Sở Y tế sớm tham mưu kế hoạch tổ chức tiêm chủng khi nguồn vắc – xin được phân bổ về tỉnh trong đợt tới.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cũng thông tin thêm và thống nhất một số kiến nghị, đề xuất của các địa phương liên quan đến việc điều động nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ phòng, chống dịch khi cần thiết.

 Trần Đạt

Tin liên quan