Thanh Hóa: Hơn 350 tỷ đồng đầu tư thành lập Cụm công nghiệp Vạn Thắng (Nông Cống) và Yên Thắng (Như Thanh)

DNHN - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2161/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ, huyện Nông Cống và huyện Như Thanh.

Cụm công nghiệp Vạn Thắng – Yên Thọ sẽ có diện tích khoảng 49,87 ha

Cụm công nghiệp Vạn Thắng – Yên Thọ sẽ có diện tích khoảng 49,87 ha.

Được biết,Cụm công nghiệp này sẽ được thành lập tại xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống và xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, với diện tích khoảng 49,87 ha. Tổng mức vốn đầu tư là 350 tỷ đồng. Các ngành nghề hoạt động bao gồm: Sản xuất hàng chăn ga, thảm dệt, thời trang may mặc và giầy da, nội thất, điện, điện tử, cơ khí, chế biến nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, thức ăn gia súc, gia cầm; công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may… và các ngành nghề khác có liên quan theo quy định của pháp luật. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý I năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. Xây dựng phương án hoàn trả các tuyến giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi trong quá trình lập, trình duyệt dự án để đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Nghiêm túc chấp hành các quy định về quản lý, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp theo Quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Đồng thời, giao UBND các huyện Nông Cống và Như Thanh chỉ đạo việc quản lý và đầu tư phát triển Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đầu tư, xây dựng dự án của nhà đầu tư, đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân tại khu vực xung quanh dự án.

Cập nhật vị trí, diện tích khu đất trên vào Quy hoạch sử dụng đất, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nông Cống và huyện Như Thanh, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.Theo đó,UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, UBND huyện Nông Cống và huyện Như Thanh cập nhật vị trí Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ vào trong các đồ án quy hoạch xây dựng có liên quan, Sở Giao thông vận tải nghiên cứu kết nối vị trí Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ với các tuyến giao thông hiện có để thống nhất giữa các quy hoạch, khớp nối khung hạ tầng kỹ thuật với khu vực. Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ, huyện Nông Cống và huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa theo quy định hiện hành của pháp luật.

 Quang Thắng

Bài liên quan