Thanh Hóa: chương trình "Sóng và máy tính cho em" sẽ được triển khai đến năm 2023

DNHN - Nhằm triển khai hạ tầng mạng truy cập Internet băng thông rộng cáp quang, phủ sóng di động đến tất cả các vùng, miền trong tỉnh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu kết nối phục vụ dạy và học trực tuyến, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình "Sóng và máy tính cho em" trên địa bàn tỉnh.

Chương trình sẽ được thực hiện từ tháng 11 năm 2021 đến năm 2023. Theo đó, chương trình được triển khai thực hiện trên toàn tỉnh Thanh Hóa, tập trung đến địa bàn các địa phương chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và phải tổ chức cho HSSV học tập theo hình thức trực tuyến, học trên truyền hình.

Đối tượng của chương trình gồm những học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 chưa có thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) kết nối Internet để học trực tuyến, mỗi đối tượng thuộc diện hỗ trợ chỉ được hỗ trợ một lần, thứ tự ưu tiên là học sinh sinh viên (HSSV) thuộc hộ nghèo, HSSV thuộc hộ cận nghèo và HSSV có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là con trong gia đình có bố hoặc mẹ tử vong do dịch COVID-19. 

Triển khai chương trình Sóng và máy tính cho em
Triển khai chương trình Sóng và máy tính cho em. (Ảnh: Minh hoạ)

Để duy trì và nhân rộng chương trình, tỉnh Thanh Hóa cũng tích cực tuyên truyền vận động, kêu gọi sự tham gia ủng hộ tích cực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, góp phần hướng tới mục tiêu 100% trường học, giáo viên, học sinh, sinh viên được trang bị đầy đủ về hạ tầng, nền tảng, máy tính và các phương tiện khác phục vụ cho việc dạy và học trực tuyến; Xây dựng nền tảng dạy học trực tuyến, kho học liệu số trong ngành giáo dục, qua đó thúc đẩy phát triển xã hội số.

UBND tỉnh yêu cầu chương trình tổ chức thiết thực, kịp thời, phát huy ý nghĩa của chương trình, đáp ứng nhu cầu học tập trực tuyến của học sinh, sinh viên; ưu tiên các địa phương thuộc miền núi, bãi ngang, ven biển; yêu cầu chương trình được triển khai đảm bảo tính tự nguyện, tự giác của các tập thể, cá nhân; các thiết bị, dịch vụ được trao tặng cần đảm bảo công khai, minh bạch, đúng thành phần, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả hỗ trợ quá trình học tập của học sinh, sinh viên.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận toàn bộ tiền mặt do tập thể, cá nhân ủng hộ qua tài khoản của Công đoàn ngành Giáo dục Thanh Hóa. Đối với hiện vật được tài trợ, Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận. Riêng đối với hiện vật do các cơ sở giáo dục tiếp nhận trực tiếp thì được để lại tại đơn vị. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, đơn vị trực thuộc Sở tổng hợp cụ thể báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông điều phối chung việc phân bổ thiết bị, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Ngọc Lâm

Tin liên quan