TDC sẽ huy động 350 tỷ đồng từ cổ phiếu để mua đất của Becamex IDC

DNHN - Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương - TDC sẽ huy động 350 tỷ đồng từ vốn phát hành cổ phiếu và sử dụng 106,7 tỷ đồng vốn tự có để mua đất của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Becamex IDC.

Mới đây, Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Mã chứng khoán: TDC - sàn HOSE) đã thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các lô HL-E2, HL-E6, HL-E7, vị trí dự án nằm ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, giá nhận chuyển nhượng ước tính 456,7 tỷ đồng.

Đơn vị chuyển nhượng là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC).

Được biết, TDC sẽ huy động 350 tỷ đồng từ vốn phát hành cổ phiếu và sử dụng 106,7 tỷ đồng vốn tự có để mua số đất trên. TDC sẽ lên kế hoạch dùng quỹ đất này để lên kế hoạch tăng tưởng trong 5 năm tới.

TDC sẽ huy động 350 tỷ đồng từ cổ phiếu để mua đất của Becamex IDC
TDC sẽ huy động 350 tỷ đồng từ cổ phiếu để mua đất của Becamex IDC.

 Về hoạt động trong năm 2020, TDC ghi nhận doanh thu đạt 1.600,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 195,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,4% và 47,3% so với thực hiện trong năm 2019.

Trong năm 2020, lợi nhuận gộp tăng 13,46% lên 634,8 tỷ đồng so với đầu năm, bên cạnh chi phí tài chính giảm 31,6% về còn 159,1 tỷ đồng, các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, năm 2020, lợi nhuận tăng 47,3% chủ yếu do lợi nhuận gộp tăng và giảm chi phí tài chính.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản giảm 9,1% về còn 5.675,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn đạt 2.397,6 tỷ đồng, chiếm 43,3% tổng tài sản; hàng tồn kho đạt 2.277,2 tỷ đồng, chiếm 40,1% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/3, cổ phiếu TDC tăng 700 đồng lên 23.700 đồng/cổ phiếu.

Linh Anh

Tin liên quan