Sẽ rà soát và kiểm tra các dự án FDI trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản

DNHN - Đối với những dự án có sự chậm trễ hoặc chưa thực hiện đúng các mục tiêu đăng ký hoặc các quy định của pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan đăng ký đầu tư nêu rõ thực trạng và lý do.

Trong thời gian tới đây, các cơ quan chức năng sẽ triển khai kiểm tra, rà soát những dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu...

Một góc Dự án chung cư của Công ty cổ phần Tập đoàn AKIRA tại TP. Hồ Chí Minh được chủ đầu tư mở bán khi còn chưa hoàn thiện phần móng

Một góc Dự án chung cư của Công ty cổ phần Tập đoàn AKIRA tại TP. Hồ Chí Minh được chủ đầu tư mở bán khi còn chưa hoàn thiện phần móng.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn số 3409/BKHĐT-ĐTNN ngày 25/5/2022 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

Đây là động thái thiết thực đến từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm hiện thực hóa chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng thu hút vốn đầu tư nước ngoài; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. 

Một nội dung cần lưu nhớ là điều kiện kiểm tra, rà soát đối với các dự án. Theo đó, đối tượng rà soát thuộc các dự án có vốn đầu tư đăng ký từ 100 triệu USD trở lên; dự án có diện tích đất sử dụng từ 50 ha trở lên và dự án trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích đất sử dụng từ 2 ha trở lên.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan đăng ký đầu tư tại các địa phương thực hiện kiểm tra, rà soát trong đợt này báo cáo thông tin liên quan tới việc thực hiện các mục tiêu quy định tại Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tình hình sử dụng đất và việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng; việc chấp hành các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước (các loại thuế, phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất...; tình hình góp vốn, giải ngân vốn đầu tư; việc thực hiện các cam kết về tiến độ triển khai dự án; thực trạng sử dụng đất và việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng; tình hình sử dụng lao động và chấp hành Luật Lao động cũng như việc chấp hành các quy định pháp luật về môi trường.

Đối với những dự án có sự chậm trễ hoặc chưa thực hiện đúng các mục tiêu đăng ký hoặc các quy định của pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan đăng ký đầu tư nêu rõ thực trạng và lý do.

Cùng với đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Trung ương chỉ đạo các cơ quan đăng ký đầu tư tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất sửa đổi luật pháp, chính sách để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án, trong đó tập trung vào 2 nhóm dự án.

Nhóm thứ nhất là những dự án khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư (thực thi chính sách, thủ tục về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, lao động, nghĩa vụ tài chính...).

Nhóm thứ hai là những dự án không triển khai hoặc chậm triển khai, không thực hiện theo tiến độ đã cam kết.

Các địa phương tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ cũng như đề xuất sửa đổi luật pháp, chính sách để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án.

Trần Linh 

Bài liên quan