Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh phải đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội - môi trường

DNHN - Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 cũng đưa ra phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn, phát triển hoạt động kinh tế - xã hội, tổ chức không gian chung, hệ thống kết cấu hạ tầng, đô thị, nông thôn, các khu chức năng và phải đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột là kinh tế - xã hội - môi trường.

Ngày 12/4, tỉnh Quảng Ninh có buổi làm làm việc với Công ty TNHH McKinsey and Company Việt Nam - đơn vị tư vấn, lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh nhằm đánh giá thực trạng kinh tế, xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020, dự báo và đề xuất các phương án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thanh)

Tại buổi làm việc, xác định các quan điểm, mục tiêu và đột phá phát triển, phương án phát triển các ngành, lĩnh vực, lựa chọn phương án tối ưu, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Quảng Ninh. Qua đó, phải đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, dài hạn trên cả 3 trụ cột kinh tế là kinh tế - xã hội - môi trường.

Quy hoạch cũng đưa ra phương án phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn, lựa chọn các phương án tổ chức, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội có hiệu quả. Là cơ sở đề xuất phương án tổ chức không gian chung, hệ thống kết cấu hạ tầng, đô thị, nông thôn, các khu chức năng. Đồng thời đưa ra phương án tổ chức phát triển mạng lưới, không gian cho hệ thống hạ tầng, kỹ thuật, xã hội, môi trường và các giải pháp bố trí không gian phát triển hợp lý. Trong đó lưu ý phải đảm bảo tính liên tục, kế thừa, ổn định từ các quy hoạch trước đây của Quảng Ninh.

Hải Dương

Tin liên quan