Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thông qua

15:41 26/11/2022

Đến năm 2030, An Giang là tỉnh phát triển khá trong vùng ĐBSCL; kinh tế phát triển năng động, hài hòa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển vững chắc hệ sinh thái công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, chế tác...

Ngày 25/11, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã chủ trì phiên họp thẩm định Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự cuộc họp có Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình; 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Nguyễn Thị Minh Thúy; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây và các sở, ngành liên quan. 

Ảnh minh họa
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại phiên họp Hội đồng thẩm định.

Kịch bản phát triển được tỉnh An Giang lựa chọn với định hướng là địa phương phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, dựa trên lợi thế về nguồn nguyên liệu tại tỉnh. Phát triển các nền tảng công nghiệp chế tác phù hợp với nguồn lực con người, nhất là tranh thủ thời cơ dân số vàng, để đưa tỉnh nhanh chóng thoát khỏi thực trạng kinh tế - xã hội chủ yếu dựa vào nông nghiệp, nông thôn, năng suất thấp...

An Giang xây dựng mục tiêu đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá trong vùng ĐBSCL; kinh tế phát triển năng động, hài hòa và bền vững trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển vững chắc hệ sinh thái công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm và một số ngành công nghiệp chế tác.

Đồng thời, là trung tâm sản xuất nông nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển giống nông nghiệp, giống thủy sản và dược liệu, là đầu mối giao thương, hợp tác quốc tế với Campuchia và các nước khu vực ASEAN, là trung tâm du lịch tâm linh và du lịch sinh thái của vùng; không gian kinh tế - xã hội được bố trí hợp lý, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối hiệu quả với các địa phương trong vùng...

Đến năm 2050, An Giang là tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại, văn minh, sinh thái, bền vững và mang bản sắc văn hóa sông nước; có trình độ phát triển khá so với cả nước; chất lượng cuộc sống của người dân ở mức cao; là điểm đến hấp dẫn của du khách, nhà đầu tư, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, là thủ phủ của ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm tinh của cả nước, là đầu mối giao thương hàng hóa, dịch vụ của vùng với thị trường Campuchia và các nước khu vực ASEAN...

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, tỉnh đã tổ chức hai hội thảo tham vấn ý kiến các Bộ, ngành Trung ương đối với dự thảo Quy hoạch tỉnh và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 27/5/2022 và ngày 2/11/2022. Trên cơ sở tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân, dự thảo Quy hoạch tỉnh An Giang đã được hoàn chỉnh, bổ sung và trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh vào ngày 30/9/2022. 

Ảnh minh họa
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu kết luận.

Sau khi nghe ý kiến của các chuyên gia phản biện, thành viên các thành viên hội đồng thẩm định, Cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thứ trưởng Trần Quốc Phương kết luận hồ sơ Quy hoạch tỉnh An Giang đã đảm bảo đầy đủ hồ sơ, cơ bản đáp ứng yêu cầu đã xác định trong nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh. Đồng thời, thống nhất bỏ phiếu thông qua quy hoạch, với kết quả 22/22 phiếu đồng ý.

Tỉnh An Giang tiếp tục hoàn chỉnh theo góp ý của thành viên hội đồng, gửi hồ sơ quy hoạch hoàn chỉnh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, có báo cáo thẩm định, làm cơ sở để An Giang trình Thủ tướng phê duyệt.

Theo AGO