Quốc hội chính thức lùi thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

14:39 22/11/2023

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vẫn còn một số nội dung, chính sách lớn cần tiếp tục nghiên cứu để thiết kế phương án chính sách tối ưu; việc rà soát, hoàn thiện toàn diện dự thảo luật cần thêm thời gian.

Sáng 22/11, với 453/459 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức lùi thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp này.

Trước khi Quốc hội biểu quyết, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã đọc tờ trình trình Quốc hội về việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 6 liên quan nội dung của dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Tổng Thư ký cho biết, theo chương trình, tại phiên họp sáng 29/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến của các cơ quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến thống nhất về nhiều nội dung tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật.

Quốc hội chính thức lùi thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Quốc hội chính thức lùi thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Tuy nhiên, dự thảo luật vẫn còn một số nội dung, chính sách lớn cần tiếp tục nghiên cứu để thiết kế phương án chính sách tối ưu; việc rà soát, hoàn thiện toàn diện dự thảo luật cần thêm thời gian để bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và thống nhất của dự thảo luật với hệ thống pháp luật.

Theo ông Bùi Văn Cường, do đây là dự án luật có tính chất đặc biệt quan trọng, tác động rất lớn đến các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của người dân, vì vậy, sau khi thống nhất với Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội cho phép điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đất đai sửa đổi từ kỳ họp này sang kỳ họp gần nhất của Quốc hội. Việc này để các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng và hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua.

Trước đó, sáng 16/11, tại phiên họp giữa hai Kỳ họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan này đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, báo cáo số 678/BC-UBTVQH đề nghị tập trung thảo luận đối với 4 nội dung có 1 phương án và 22 nội dung có 2 phương án.

Về phương án chính sách thể hiện tại dự thảo luật, có 6/26 nội dung đã thu gọn còn 1 phương án; 14/26 nội dung còn có 2 phương án; 1/26 nội dung cần có thông tin làm rõ; 5/26 nội dung Đảng đoàn Quốc hội đã báo cáo cấp có thẩm quyền.

Theo Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh, trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường ngày 3/11/2023, các quy định tại dự thảo luật đã được tiếp tục hoàn thiện hơn.

Tuy nhiên, ý kiến đại biểu Quốc hội về nhiều nội dung chính sách lớn có nhiều ý kiến hoặc cách thiết kế chính sách khác nhau còn chưa tập trung, khó xác định xu hướng, chưa thống nhất về nhiều vấn đề phức tạp. Một số chính sách quan trọng chưa thiết kế được phương án tối ưu.

Tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội trường cho thấy, có 5/22 ý kiến đề nghị thông qua dự án luật tại kỳ họp thứ 6; 6/22 ý kiến nhận định rõ tính chất cần thiết sớm thông qua dự thảo luật nhưng phải bảo đảm chất lượng; 11/22 ý kiến đề nghị rà soát kỹ lưỡng, dành thêm thời gian tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật một cách thấu đáo nhất, cân nhắc cẩn trọng việc thông qua dự án luật khi còn quá nhiều ý kiến khác trong trong dự thảo luật.

Ông Vũ Hồng Thanh nêu quan điểm, với vai trò hết sức quan trọng của Luật Đất đai, chất lượng của dự án Luật là vấn đề phải được đặt lên hàng đầu, tránh trường hợp Luật sau khi ban hành nếu có bất cập sẽ gây nhiều tác động và hệ lụy đối với các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của người dân.

Vì vậy, Thường trực Ủy ban Kinh tế báo cáo, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, báo cáo Quốc hội xem xét, chưa thông qua dự thảo luật tại kỳ họp 6.

P.V (t/h)