Quảng Ninh: Thị xã Quảng Yên thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 1 ngàn tỷ đồng

08:58 07/10/2022

Tại cuộc họp giao ban thường kỳ 4/10, UBND thị xã Quảng Yên đã báo cáo thu ngân sách nhà nước ước đạt 998,024 tỷ đồng, tăng 38,4% so với cùng kỳ ; là năm đầu tiên sau 9 tháng thị xã đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch.

Trong 9 tháng năm 2022, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đề ra từ đầu năm và đạt được những kết quả rất tích cực, quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. 

Chú thích ảnh: Ông Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Quảng Yên  báo cáo kết quả kinh tế, chính trị, xã hội 9 tháng năm 2022 tại hội nghị giao ban
Ông Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Quảng Yên báo cáo kết quả kinh tế, chính trị, xã hội 9 tháng năm 2022 tại hội nghị giao ban.

Kinh tế tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, đạt 51,7% , cao hơn 15,1 điểm % so với cùng kỳ và 17,1 điểm % so với kịch bản. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 13.199,2 tỷ đồng, bằng 19,2% của toàn tỉnh, tăng 85,8% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 998,024 tỷ đồng, tăng 38,4% so với cùng kỳ (tỉnh tăng 21%); là năm đầu tiên sau 9 tháng thị xã đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch.

Thị xã Quảng Yên lần thứ hai dẫn đầu xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp địa phương và điều hành kinh tế cấp cơ sở tỉnh Quảng Ninh (DDCI). Các KCN trên địa bàn đã thu hút mới được 07/10 dự án mới (toàn tỉnh có 10 dự án mới).

Công tác giải phóng mặt bằng của thị xã đặc biệt xuất sắc. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2022 trung tâm đang tiến hành GPMB đối với 48 dự án nằm trên 19/19 phường xã; tổng diện tích quy hoạch là 6.112,7 ha; diện tích đất phải GPmB là 2.750,07 ha, số hộ dân; tổ chức bị ảnh hưởng là 7.986 hộ dân (trong đó 23 dự án chuyển tiếp năm 2021 và 25 dự án triển khai mới năm 2022). Đến nay, Trung tâm đã tổ chức kiểm kê kiểm đếm đối với 6.960 hộ dân, diện tích là 2.522,6 ha; chi trả bồi thường chi 2.007 hộ dân và 03 tổ chức với tổng mức chi là 657,77 tỷ đồng tương ứng diện tích GPMB là 391,08 ha.

Để đạt được kết quả trên, Thị xã Quảng Yên đã thực hiện ba đột phá chiến lược với sự thống nhất và đồng lòng của khối chính trị và cộng đồng nhân dân, doanh nghiệp:

Thứ nhất, huy động mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Thứ hai, Tập trung triển khai Chương trình Chuyển đổi số thị xã đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu lao động cho các dự án trên địa bàn thị xã, nhất là dự án thứ cấp tại các khu công nghiệp.

Nguyễn Lương – Phạm Hường

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?