Quảng Ngãi: Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn

08:21 18/03/2023

Sáng 17-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đưa ra các ý kiến liên quan đến hoạt động quản lý và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Đa số các đại biểu cho rằng cần có sự quản lý chặt chẽ hơn về sự chênh lệch giữa giá kê khai và giá bán ra của doanh nghiệp khai thác khoáng sản; kiểm tra lại cách tính giá khởi điểm đấu giá các mỏ khoáng sản; sự phối hợp giữa địa phương và các sở, ban ngành trong quản lý hoạt động khoáng sản chưa chặt chẽ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cho rằng, trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Hoạt động khai thác khoáng sản đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, nhất là đáp ứng nguyên vật liệu phục vụ hạ tầng kỹ thuật cho các dự án đầu tư trọng điểm, góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người dân.

Trong năm 2022 và đầu năm 2023, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 108 hồ sơ các loại về hoạt động khai thác khoáng sản; phê duyệt 37 hồ sơ đăng ký kê khai nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường với tổng số tiền phê duyệt hơn 36,6 tỷ đồng.

Tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2022 đã thu, nộp NSNN trong năm là hơn 26,9 tỷ đồng; tổng số tiền thuế tài nguyên đối với khoáng sản hơn 66,4 tỷ đồng; tổng số tiền phí bảo vệ môi trường đối với khoáng sản là hơn 19 tỷ đồng; tổng số tiền thuê đất khai thác khoáng sản là hơn 48,9 tỷ đồng.

Đa số các đại biểu cho rằng cần có sự quản lý chặt chẽ hơn về sự chênh lệch giữa giá kê khai và giá bán ra của doanh nghiệp khai thác khoáng sản; kiểm tra lại cách tính giá khởi điểm đấu giá các mỏ khoáng sản; sự phối hợp giữa địa phương và các sở, ban ngành trong quản lý hoạt động khoáng sản chưa chặt chẽ.
Đa số các đại biểu cho rằng cần có sự quản lý chặt chẽ hơn về sự chênh lệch giữa giá kê khai và giá bán ra của doanh nghiệp khai thác khoáng sản; kiểm tra lại cách tính giá khởi điểm đấu giá các mỏ khoáng sản; sự phối hợp giữa địa phương và các sở, ban ngành trong quản lý hoạt động khoáng sản chưa chặt chẽ.

Đối với công tác tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thành công đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa có kết quả thăm dò đối với 05 mỏ cát trong năm 2022 và 09 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường vào đầu năm 2023.

Sở TN&MT đã thực hiện 03 cuộc thanh tra, kiểm tra trong năm 2022, phát hiện 03 tổ chức có vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản với tổng số tiền phạt là hơn 1,3 tỷ đồng.

Liên quan đến công tác chuẩn bị các mỏ vật liệu phục vụ Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, về cơ bản khối lượng VLXD thông thường đảm bảo để phục vụ thi công tuyến chính và 23 khu tái định cư và các khu cải táng mồ mả. Tuy nhiên, Sở TN&MT hiện vẫn còn lúng túng trong việc triển khai liên quan đến các thủ tục khai thác các mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường nằm trong Hồ sơ khảo sát VLXD phục vụ Dự án, nhưng chưa cấp phép thăm dò, khai thác. Sở đã báo cáo Bộ TN&MT và Bộ GTVT xem xét để sớm có hướng dẫn chi tiết.

Để công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trong thời gian tới tốt hơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương rà soát và đánh giá lại các khu vực mỏ khoáng sản nằm trong quy hoạch, kể cả các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý khoáng sản phải chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản; xử lý nghiêm hoạt động khai thác, vận chuyển, buôn bán khoáng sản trái phép.

Đối với các mỏ khoáng sản có chỉ định không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Phó Chủ tịch yêu cầu chủ mỏ trước khi đưa vào khai thác phải có ý kiến thống nhất của UBND tỉnh, đồng thời cung cấp danh mục các công trình nhà nước, công khai giá…

Đặc biệt, đối với các đơn vị thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản vào ban đêm, vượt khối lượng cho phép và có phản ánh của người dân địa phương thì phải cương quyết chấm dứt và rút giấy phép khai thác, tránh thất thoát khoáng sản nhà nước và thất thu thuế.

Đối với các mỏ cát đã được đấu giá thành công trong thời gian qua, yêu cầu Sở TN&MT khẩn trương làm việc và hỗ trợ các chủ mỏ để sớm đưa các mỏ này vào khai thác trước tháng 4/2023, phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng khan hiếm cát trong thời gian tới.

 Trọng Tâm