Quảng Nam chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị Vạn Phúc City

DNHN - UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND thị xã Điện Bàn công bố công khai việc chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án Khu đô thị Vạn Phúc City tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc cho các tổ chức, cá nhân liên quan.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 3269/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị Vạn Phúc City tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Theo đó, thu hồi, hủy bỏ Quyết định 2375 (ngày 30/6/2017) về việc giao chủ đầu tư, Công văn số 3634 (ngày 02/7/2020) về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị Vạn Phúc City.

Nguyên nhân, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên tình hình tài chính của chủ đầu tư là Công ty TNHH Bất động sản Thiên Vương giảm sút, không đủ để tiến hành thực hiện dự án. Doanh nghiệp đã tự nguyện chấm dứt hoạt động đầu tư này. 

Quảng Nam chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị Vạn Phúc City
Quảng Nam chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị Vạn Phúc City.

Theo Quyết định 3269, UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND thị xã Điện Bàn công bố công khai việc chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết. Đồng thời, phối hợp với Công ty TNHH Bất động sản Thiên Vương giải quyết các phát sinh (nếu có) theo thẩm quyền, đúng quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm kiểm tra, rà soát lại khu vực dự án để đề xuất UBND tỉnh thực hiện các hồ sơ, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; đầu tư khu dân cư phục vụ bố trí tái định cư các dự án đầu tư trên địa bàn, hoặc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, các khu chức năng phục vụ chung cho Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Công ty TNHH Bất động sản Thiên Vương chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo, vướng mắc, phát sinh liên quan sau khi chấm dứt hoạt động đầu tư dự án theo đúng nội dung cam kết ngày 14/10/2021.

PV

Tin liên quan