Quảng Bình: Trích 20 tỷ đồng thực hiện các công trình khẩn cấp phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, di dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao

08:30 14/07/2021

Ngày 13/7/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2153/QĐ-UBND về việc trích từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương và nguồn hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 20 tỷ đồng để cấp kinh phí cho các đơn vị, địa phương thực hiện công trình khẩn cấp phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, di dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao.

 

Quảng Bình: Trích 20 tỷ đồng thực hiện các công trình khẩn cấp phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, di dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao

Cụ thể, cấp cho các công trình khẩn cấp phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai 8,5 tỷ đồng, trong đó công trình cải tạo, nâng cấp Đê Khe Su, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch 4,5 tỷ đồng, công trình sửa chữa, nạo vét và gia cố chống xói lỡ hệ thống kênh thoát lũ từ cầu Động Lực qua cầu Mệ Sói 04 tỷ đồng; các công trình khẩn cấp di dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao 11,5 tỷ đồng, gồm Dự án Di dân khẩn cấp vùng ngập lụt xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa 3,5 tỷ đồng, Dự án Khu tái định cư Bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa 08 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương được cấp kinh phí chịu trách nhiệm sử dụng ngân sách Nhà nước đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

Trọng Lãnh