Phú Thọ: Dân vận tốt, tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng lấy quỹ đất kêu gọi đầu tư

DNHN - Nhờ sự quyết tâm, sáng tạo của các địa phương tỉnh Phú Thọ đã chứng minh công tác dân vận với nhiều cách làm hay mang lại hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, từng bước tháo gỡ “nút thắt” trong công tác GPMB, góp phần triển khai các dự án đúng tiến độ.

Cán bộ khu Hùng Nhĩ, thị trấn Thanh Sơn (Phú Thọ) cùng chủ đầu tư dự án giải thích các vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện dự án Khu nhà ở đô thị Tân Tiến cho người dân
Cán bộ khu Hùng Nhĩ, thị trấn Thanh Sơn (Phú Thọ) cùng chủ đầu tư dự án giải thích các vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện dự án Khu nhà ở đô thị Tân Tiến cho người dân. 

Theo ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ: Bên cạnh tuyên truyền, vận động thì nhiệm vụ quan trọng trong dân vận GPMB là tăng cường nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, dư luận xã hội; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện, kịp thời kiến nghị cơ quan chức năng những bất cập liên quan đến bồi thường, GPMB các dự án nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân. Nhờ nhất quán quan điểm này kết hợp với thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch, nhiều vướng mắc, hạn chế ở cơ sở trong GPMB đã được giải quyết kịp thời.

GPMB là một lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, tác động trực tiếp đến đối tượng sử dụng đất, các thành phần kinh tế, đặc biệt là đến đời sống của người dân, hộ gia đình. Thực tế cho thấy, hầu như toàn bộ các công trình, dự án ở các địa phương khi thực hiện GPMB đều có những khó khăn, vướng mắc như: Việc xác định nguồn gốc đất, giá đất, đơn giá tài sản, vật kiến trúc, cây cối để tính bồi thường. Mặt khác, khi có thay đổi về chính sách, đơn giá bồi thường, dẫn đến có sự so sánh, khiếu nại về chính sách cũ và mới làm gián đoạn tiến độ thực hiện dự án. Trong khi đó, nhận thức và ý thức của một bộ phận người dân trong việc thực hiện chủ trương thu hồi đất và chính sách bồi thường, GPMB chưa cao, gây ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Trước thực trạng đó, cũng như rút kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai các dự án, công trình, Phú Thọ luôn xác định công tác dân vận là giải pháp “mềm”, “đi trước, mở đường” nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, đưa chính sách bồi thường được “đến gần” với người dân, hạn chế phát sinh các điểm nóng trong xã hội.

Tại các địa phương trong toàn tỉnh, mỗi cán bộ, đảng viên trong vùng có dự án đi qua thường xuyên theo dõi, trực tiếp đến địa bàn nắm tình hình, tổ chức triển khai công tác GPMB, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các huyện, xã đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác dân vận, trực tiếp xuống từng xã, từng thôn, từng nhà để thuyết phục, vận động người dân chấp hành chế độ chính sách trong bồi thường, GPMB.  Trong đó xác định chia nhóm đối tượng như: Nhóm có gia đình người thân là đảng viên; nhóm cán bộ, công nhân, viên chức, nhóm gia đình có đoàn viên thanh niên... để có hình thức vận động phù hợp.

Đến lúc này có thể khẳng định, đẩy mạnh công tác dân vận với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch các chính sách; lắng nghe và nhanh chóng giải quyết những kiến nghị của người dân là những kinh nghiệm không mới, nhưng được Phú Thọ áp dụng đúng thời điểm, đúng đối tượng trong công tác GPMB với tinh thần làm việc trách nhiệm cao nhất của các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh.

Phú Thọ đang, sẽ có nhiều công trình, dự án trọng điểm tiếp tục được triển khai. Với những kinh nghiệm quý báu trong công tác dân vận GPMB của tỉnh thời gian qua, tin tưởng rằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục được triển khai thuận lợi, tạo sự phát triển đột phá, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

PV

Bài liên quan