Phú Thọ: 10 Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp

DNHN - Ngày 14/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ký ban hành Quyết định số 1347/QĐ-UBND về việc công bố danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực lao động, việc làm, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

 

 Theo đó, có 4 TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm (Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam), gồm:

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

6 TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Lao động, tiền lương; Việc làm; Thương mại gồm:

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp Doanh nghiệp;

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của Doanh nghiệp;

Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;

Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D;

Cấp bản sao chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D bị mất cắp, thất lạc.

PV

Tin liên quan