Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

10:19 14/04/2024

Theo Văn phòng Quốc hội, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra với tổng thời gian làm việc là 4 ngày (từ chiều 15 đến sáng 22/4). Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa phiên họp thứ 31 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong chiều 15/4 , các ngày 16,17, 19 và sáng 22/4/2024, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Trong cuộc họp sắp tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đưa ra ý kiến về kế hoạch Xây dựng Luật, Pháp lệnh cho năm 2025, bao gồm việc điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2024, trong đó bao gồm việc xem xét đề xuất về việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Đối với công việc Xây dựng Pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đưa ra ý kiến về các Dự án Luật như sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Dược; sửa đổi Luật Di sản văn hóa; Dự án Luật Tư pháp dành cho người chưa thành niên; sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng; và Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Liên quan đến công việc Giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đưa ra ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, cũng như dự kiến Chương trình Giám sát năm 2025 của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Họ cũng sẽ xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trong năm 2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đưa ra ý kiến ban đầu về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến năm 2023"; xem xét kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về "Thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023"; cũng như xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội vào tháng 3/2024.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét Tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư cho Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023; đưa ra ý kiến về Tờ trình số 112/TTr-CP ngày 28/3/2024 của Chính phủ về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây từ Gia Nghĩa (Đắk Nông) đến Chơn Thành (Bình Phước); và chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XV cũng như xem xét một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Thành Vinh