Phát triển kỹ năng cho người lao động trong hội nhập quốc tế

22:17 21/09/2023

Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam hướng đến việc thúc đẩy sự đồng hành và kết nối giữa Nhà nước, Nhà trường, Nhà doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc phát triển kỹ năng cho người lao động, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Ngày 4/10 hàng năm, được quyết định bởi Thủ tướng Chính phủ qua Quyết định số 1486/QĐ-TTg, được gọi là "Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam," đã trải qua ba năm tổ chức và được hưởng ứng trên toàn quốc. Ngày này đã thu hút sự quan tâm và tham gia từ các bộ, cơ quan, tổ chức cấp quốc gia và địa phương cũng như từ cộng đồng doanh nghiệp và người lao động.

Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam nhằm tôn vinh và khẳng định vai trò quan trọng của người lao động có kỹ năng, đặc biệt là người lao động có tay nghề cao và kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc. Hướng đến việc thúc đẩy sự đồng hành và kết nối giữa Nhà nước, Nhà trường, Nhà doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc phát triển kỹ năng cho người lao động, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

người lao động
người lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất các bộ, cơ quan và tổ chức ở cấp trung ương và địa phương tiếp tục hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023 thông qua các hoạt động cụ thể. Các hoạt động này nhằm kêu gọi cộng đồng hỗ trợ và thúc đẩy phát triển kỹ năng lao động thông qua hành động như tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân đối với việc đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp.

Việc tạo ra sự thay đổi trong nhận thức và hành động của người học, gia đình và xã hội về ý nghĩa của việc học kỹ năng và nghề nghiệp, cũng như thúc đẩy sự đồng hành và kết nối giữa Nhà nước, Nhà trường, Nhà doanh nghiệp và toàn xã hội là mục tiêu quan trọng của ngày này.

Các hoạt động nên được tổ chức thường xuyên và liên tục, với sự tập trung đặc biệt vào dịp cao điểm từ ngày 2/10 đến ngày 6/10/2023, bao gồm tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề, nghiệp, đào tạo, đào tạo lại, và bồi dưỡng để nâng cao trình độ kỹ năng lao động và giúp họ thích ứng với thị trường lao động và nhu cầu công việc, cũng như phát triển sự nghiệp suốt đời.

P.V (t/h)