Ông Đỗ Trọng Hưng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

16:36 06/12/2020

Kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa đã bầu ra Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều ngày 6/2, tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trịnh Văn Chiến nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Ồng Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021
Ồng Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu ngay sau khi được bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Trọng Hưng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các vị đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tín nhiệm giao trọng trách cho ông giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cho rằng, đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao mà các đại biểu HĐND tỉnh đã thay mặt nhân dân và cử tri trong tỉnh tin cậy giao phó. Đặc biệt là trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa, hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh kiểu mẫu.

HĐND tỉnh Thanh Hóa cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đình Xứng; miễn nhiệm chức danh 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Quyền và Phạm Đăng Quyền. Đồng thời tiến hành bầu bổ sung các chức danh trên.

Ông Đỗ Minh Tuấn, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021
Ông Đỗ Minh Tuấn, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Với 100% phiếu bầu tán thành, ông Đỗ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021; ông Lê Đức Giang, Ủy viên Ban Chấp hành; Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT) và ông Đầu Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Thanh Hóa cũng đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

 Như vậy, với việc bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch, UBND tỉnh Thanh Hóa hiện có 4 Phó chủ tịch gồm các ông: Mai Xuân Liêm, Nguyễn Văn Thi, Lê Đức Giang và Đầu Thanh Tùng.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn sinh ngày 10/7/1972; quên quán xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ học vấn Tiến sĩ Kinh tế; Lý luận chính trị Cử nhân. Ông Tuấn xuất thân và trưởng thành từ Tỉnh đoàn Thanh Hóa. Năm 2009, khi đang là Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, ông Tuấn được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, rồi sau đó kinh qua các vị trí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa, Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ngày 27/10/2020, ông Đỗ Minh Tuấn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Lê Đức Giang, tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa sinh ngày 3/3/1973; quê quán xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông là Tiến sĩ Thủy sinh vật, Cử nhân chính trị. Ông Lê Đức Giang xuất thân từ ngành nông nghiệp và kinh qua các vị trí như: Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa.

Tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng, sinh năm 1968, quê quán xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi trở thành Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Đầu Thanh Tùng từng giữ chức Phó giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nội vụ, Bí thư Huyện ủy Yên Định, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Quang Thắng