Ninh Bình: Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật

DNHN - Những năm vừa qua Ninh Bình luôn luôn tập trung nguồn vốn thực hiện các chương trình, đề án nhằm thay đổi thiết bị sản xuất dẫn đến góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn.

Theo Sở Công Thương Ninh Bình thì những năm qua khuyến công Ninh Bình đã thực hiện 237 đề án, tổng kinh hỗ trợ 35,183 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí trên, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến Thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình đã thực hiện các nội dung của công tác khuyến công như: Đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề; nâng cao năng lực quản lý cho cơ sở CNNT; phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu; hỗ trợ cung cấp, tư vấn thông tin. Mặt khác còn hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, xử lý môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được ghi nhận là nội dung đạt hiệu quả cao và thu hút các cơ sở CNNT tham gia. 

  Nguồn vốn khuyến công giúp cơ sở công nghiệp nông thôn cải thiện năng lực sản xuất.

Ngoài ra các đề án khi đã triển khai sẽ đi vào hoạt động ổn định  phát huy tốt hiệu quả, giúp các đối tượng thụ hưởng cải thiện năng lực sản xuất, tăng doanh thu và tạo việc làm mới cho người lao động. Kết quả nghiệm thu cho thấy, các đề án đã giúp các đơn vị thụ hưởng đẩy nhanh năng suất, tiết kiệm chi phí và hạ giá thành phẩm, đồng thời tạo việc làm cho 13 lao động với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Tương tự như vậy đối với đề án “Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến hàng nông sản” triển khai tại Công ty TNHH chế biến nông sản xuất khẩu Vinasam. Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, trung tâm đã hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư máy ghép mí tự động 2 đầu ghép với công suất cao gấp 10 lần sản xuất thủ công, đạt 100 cái/phút.

Tiến tới giai đoạn 2021-2025, Ninh Bình vẫn xác định hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, dây chuyền công nghệ vào sản xuất công nghiệp và xử lý môi trường là nội dung trọng tâm thực hiện. Nguồn kinh phí hỗ trợ dành cho nội dung này khoảng 25,3 tỷ đồng, trong tổng số 53,23 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ thực hiện công tác khuyến công cho cả giai đoạn. Dự kiến, khuyến công Ninh Bình sẽ hỗ trợ xây dựng 8 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất mới, 69 lượt cơ sở CNNT ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, 2 lượt cơ sở ứng dụng dây chuyền công nghiệp và hỗ trợ 7 lượt cơ sở sửa chữa nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường.

Vũ Văn Tiến

Tin liên quan