Những “điểm nhấn” chiến lược trong Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

17:52 11/09/2021

Hà Tĩnh đã đưa vào quy hoạch 4 ngành kinh tế trọng điểm, 3 trung tâm đô thị, 3 hành lang kinh tế, 1 trung trâm động lực tăng trưởng và 4 nền tảng chính. Đó là những “điểm nhấn” trong Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hà Tĩnh xác định mục tiêu kinh tế đến năm 2030 có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cả thời kỳ 2021 - 2030 trên 9%/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2030: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 7,2%; công nghiệp - xây dựng chiếm 51%; dịch vụ chiếm 41,8%. GRDP bình quân đầu người đạt trên 170 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 14-15%/năm. Giá trị xuất khẩu đạt khoảng 3,8-4 tỷ USD. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội cả thời kỳ khoảng 450-500 nghìn tỷ đồng. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP chiếm 30%. Tốc độ tăng năng suất lao động khoảng 10-12%/năm. 

  Quy hoạch xác định thành phố Hà Tĩnh là đô thị vệ tinh kết nối với các đô thị thị trấn Thạch Hà, thị trấn Lộc Hà, thị trấn Cẩm Xuyên 

Theo đó, Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định các định hướng lớn, tạo đột phá phát triển, cụ thể:

4 ngành kinh tế trọng điểm: Công nghiệp luyện thép, chế tạo sau thép và sản xuất điện; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Dịch vụ logistics; Du lịch.

3 trung tâm đô thị: Trung tâm đô thị xung quanh thành phố Hà Tĩnh, trong đó thành phố Hà Tĩnh là hạt nhân và các đô thị vệ tinh kết nối thành phố Hà Tĩnh, gồm: Thị trấn Thạch Hà, thị trấn Cẩm Xuyên và thị trấn Lộc Hà; Trung tâm đô thị phía Bắc là thị xã Hồng Lĩnh gắn với thị trấn Tiên Điền, thị trấn Xuân An, đô thị mới Nghi Xuân và vùng phụ cận; Trung tâm đô thị phía Nam với hạt nhân là Thị xã Kỳ Anh gắn với Khu kinh tế Vũng Áng và các vùng phụ cận. 

  Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh đi vào hoạt động, trở thành một trong những hạt nhân tăng trưởng của nền kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

3 hành lang kinh tế: Hành lang kinh tế đồng bằng ven biển cùng với quốc lộ 1, cao tốc Bắc Nam và quốc lộ ven biển; Hành lang kinh tế dọc quốc lộ 8 từ thị xã Hồng Lĩnh đến Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; Hành lang kinh tế trung du và miền núi phía Tây gắn với đường Hồ Chí Minh.

4 nền tảng chính: Nguồn lực và văn hóa con người Hà Tĩnh; chuyển đổi số; cơ sở hạ tầng đồng bộ; đổi mới và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường kinh doanh hiện đại và minh bạch.

1 trung tâm động lực tăng trưởng: Khu kinh tế Vũng Áng với hạt nhân là nhà máy thép Formosa, cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương.

Văn Cương