Nhiều hoạt động quan trọng trong công tác Đảng bộ của Khu kinh tế Hải Phòng

DNHN - Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng vừa công bố các quyết định thành lập, nâng cấp các Đảng bộ trực thuộc và triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới”.

Theo Quyết định số 45-QĐ/ĐU, thành lập Đảng bộ Cơ quan Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng gồm 11 chi bộ trực thuộc và 72 đảng viên. Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Bùi Ngọc Hải giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Chu Đức Anh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Đảng bộ Cơ quan Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng là Đảng bộ cơ sở, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở cơ quan. Đảng bộ Cơ quan Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng có con dấu và tài khoản riêng theo quy định. 

             Toàn cảnh hội nghị của Đảng ủy Ban quản lý khu Kinh tế Hải Phòng.

Theo Quyết định số 51-QĐ/ĐU, thành lập Đảng bộ Khu công nghiệp Đình Vũ Hải Phòng gồm 8 chi bộ trực thuộc và 50 đảng viên. Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Khu công nghiệp Đình Vũ Hải Phòng, nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Trịnh Tuấn Hải giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hoa giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Đảng bộ Khu công nghiệp Đình Vũ Hải Phòng là Đảng bộ cơ sở, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định. 

Đảng bộ Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng ra mắt tại hội nghị.
Đảng bộ Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng ra mắt tại hội nghị.

Theo Quyết định số 52-QĐ/ĐU, nâng cấp Chi bộ Công ty TNHH Regina Miracle Việt Nam thành Đảng bộ Công ty TNHH Regina Miracle Việt Nam gồm 5 chi bộ trực thuộc và 113 đảng viên. Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Công ty TNHH Regina Miracle Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Cao Thị Hợp giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Vũ Đình Phi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Đảng bộ Công ty Công ty TNHH Regina Miracle Việt Nam là Đảng bộ cơ sở, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định. 

Lãnh đạo Đảng ủy ban Quản lý Khu kinh tế Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Công ty Công ty TNHH Regina Miracle Việt Nam .
Lãnh đạo Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Công ty Công ty TNHH Regina Miracle Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ công bố, trao quyết định thành lập, đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng chúc mừng các Đảng bộ và các đồng chí được tín nhiệm chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành các Đảng bộ sớm triển khai thực hiện xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, ban hành nghị quyết, chương trình công tác toàn khóa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt, đồng chí đề nghị mỗi cán bộ đảng viên nghiêm túc học tập tiếp thu đầy đủ để khi về cấp ủy của mình xác định việc triển khai học tập theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một việc quan trọng vừa thường xuyên vừa lâu dài trên tinh thần quán triệt đúng chỉ đạo của Trung ương gắn liền với chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng năm 2022 “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới.”

Nguyễn Lương

Bài liên quan