Nghệ An yêu cầu tất cả cơ sở tiêm chủng sẵn sàng tham gia tiêm vắc-xin phòng Covid-19 khi được huy động

DNHN - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo tất cả cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng tham gia tiêm vắc-xin phòng Covid-19…

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Y tế, Sở Tài chính triển khai thực hiện các nội dung liên quan tại Công văn số 4380/BYT-DP ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế.

Văn bản nêu rõ: UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Y tế rà soát, tổng hợp năng lực, lập danh sách tất cả các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn (bao gồm cả công lập, tư nhân trong và ngoài ngành y tế). Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, đào tạo, tập huấn...để đảm bảo đủ điều kiện tiêm chủng và sẵn sàng tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 khi được huy động. 

  Trước đó, vào ngày 13/5, Sở y tế Nghệ An đã chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh phối hợp với Bệnh viện đa khoa TP. Vinh tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho đội ngũ phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bên cạnh đó, tổng hợp, lập danh sách các đối tượng tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế. Lập kế hoạch sử dụng vắc-xin theo từng đợt phân bổ của Bộ Y tế chi tiết đến từng loại vắc- xin, đối tượng, thời gian, cách thức triển khai tại từng điểm tiêm chủng trên địa bàn, đảm bảo sử dụng vắc- xin hiệu quả, tuyệt đối không để lãng phí.

Thông qua văn bản trên, UBND tỉnh Nghệ An huy động sự tham gia của tất cả các lực lượng, cụ thể: Thứ nhất, Lực lượng công an và quân đội trên địa bàn hỗ  trợ ngành y tế trong việc vận chuyển vắc-xin tới các điểm tiêm chủng. Hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự tại điểm tiêm chủng (trong trường hợp cần thiết). Thứ hai, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với ngành y tế trong các đợt triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả theo quy định.

Đồng thời, bố trí đủ kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế.

Được biết, UBND tỉnh Nghệ An ban hành văn bản trên là nhằm chủ động đẩy mạnh việc triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 nhanh chóng, an toàn và hiệu quả, tránh lãng phí theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế.

 Văn cương - Hương Giang

Bài liên quan