Nghệ An yêu cầu bổ sung quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy vào quy hoạch tỉnh

08:48 22/06/2021

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn yêu cầu bổ sung quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy vào quy hoạch tỉnh…

Văn bản nêu trên của UBND tỉnh Nghệ An đã được gửi đến các sở, ngành, đơn vị: Công an tỉnh; Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và UBND các huyện, thị, thành để yêu cầu bổ sung quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy vào trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

   Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1 Nghệ An tham gia chữa cháy xưởng sản xuất, chế biến gỗ ở TP. Vinh (Nguồn ảnh: CANA)

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị, thành khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch tỉnh phải có nội dung quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy. Nội dung quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy phải đảm bảo các tiêu chí: Phù hợp và kế thừa quy hoạch phòng cháy và chữa cháy thời kỳ trước; bố trí địa điểm đất xây dựng các công trình hạ tầng phòng cháy, chữa cháy như trụ sở doanh trại, công trình phục vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại trung tâm các huyện, thị, thành, các cụm công nghiệp, địa bàn trọng điểm nguy hiểm cháy, nổ; bảo đảm thuận tiện về giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc và đúng quy định của Quy chuẩn Việt Nam 01:2019/BXD và Bộ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật số 07:2016/BXD; Công văn số 2025/UBND.NN ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành về việc đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Đồng thời, phải quy hoạch hệ thống cung cấp nước phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy theo Quy chuẩn Việt Nam 06:2020/BXD và Thông tư liên tịch số 04/TTLT/BXD-BCA ngày 10/4/2009 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Quy hoạch hệ thống giao thông phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy theo Quy chuẩn Việt Nam 06:2020/BXD và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Quy hoạch hệ thống thông tin, liên lạc phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

  Trụ sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Nguồn ảnh: Internet)

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu: Trong quá trình lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị, thành lấy ý kiến tham gia của Công an tỉnh để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

Văn Cương – Hoàng Lan