Nghệ An: Tuyệt đối không có tư tưởng giữ vốn đầu tư công làm chậm tiến độ giải ngân chung của tỉnh

DNHN - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh nghệ An tại Công điện yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh này…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã ban hành Công điện yêu cầu: Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành; Giám đốc các Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Trong Công điện này, Chủ tịch tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Trường hợp không có khả năng giải ngân, sớm đề xuất điều chuyển giảm vốn ngay, tuyệt đối không có tư tưởng giữ vốn làm chậm tiến độ giải ngân chung của tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành, Chủ đầu tư và Giám đốc các Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị mình. 

 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu: Trường hợp không có khả năng giải ngân, sớm đề xuất điều chuyển giảm vốn ngay, tuyệt đối không có tư tưởng giữ vốn làm chậm tiến độ giải ngân chung của tỉnh. 

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 100% kế hoạch theo nội dung đã chỉ đạo tại Văn bản số 4983/UBND-KT ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh. Đồng thời, thực hiện Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành và Giám đốc các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021, là ý thức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Đặc biệt, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021, các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Công điện 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Các chủ đầu tư cần kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm chất lượng công trình, chậm tiến độ và vi phạm hợp đồng. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực và  kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. 

 Thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 15A  đoạn qua địa bàn huyện Đô Lương (Nghệ An) 

Lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm, các dự án bố trí kế hoạch vốn lớn. Phân công lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp phụ trách từng dự án. Thường xuyên kiểm tra tiến độ tại thực địa, tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần với ban quản lý dự án, các nhà thầu để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý (đối với nội dung vượt thẩm quyền). Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên, thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng. Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, còn thiếu vốn. Tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan đến các quy trình, thủ tục đầu tư công để báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung.

Được biết, mặc dù ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Nghệ An đã có nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt, cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Song, kết quả giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh Nghệ An tính đến ngày 10/8/2021 mới đạt 39,13% so với kế hoạch vốn của năm đã được giao chi tiết, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 (46,73%). Đặc biệt, tỷ lệ giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đạt rất thấp (13,63%). 

  Ông Nguyễn Văn Phượng - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Bắc Nghệ An trong lần kiểm tra vận hành cống Diễn Thành (huyện Diễn Châu). 

Đáng chú ý, tính đến ngày 10/8/2021, Nghệ An vẫn còn nhiều địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp như: Anh Sơn (29,62%), Nghi Lộc (28,24%), Con Cuông (27,91%), Hưng Nguyên (24,07%), TX Cửa Lò (23,43%), TX Hoàng Mai (20%). Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị chưa giải ngân (0%), cụ thể: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Trung tâm giống cây trồng Nghệ An, trường THPT Nam Đàn 2, trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An.

Đáng quan ngại hơn, vốn được xem là “Lá cờ đầu” về dịch vụ thủy nông của tỉnh Nghệ An, nhưng từ đầu năm cho đến ngày 10/8/2021, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Bắc Nghệ An do ông Nguyễn Văn Phượng đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị vẫn chưa giải ngân được đồng nào vốn đầu tư công. Có thể nói, chính những cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, hoặc chưa giải ngân đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành và các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đến ngày 10/8/2021 dưới mức bình quân cả tỉnh (dưới 39,13%) tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm. Vậy, việc thực hiện tổ chức kiểm điểm như thế nào, doanhnghiephoinhap.vn sẽ tiếp tục thông tin đến quý bạn đọc khi có kết quả.

Văn Cương – Hoàng Lan

Tin liên quan