Nghệ An triên khai áp dụng Hệ thống Robot call trong truy vết phòng chống dịch covid-19

08:40 20/06/2021

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An vừa có văn bản đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh này triển khai áp dung Hệ thống Robot call trong truy vết phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn…

Theo đó, để triền khai áp dụng Hê thống Robot call trong truy vết phòng chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đề nghị Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thực hiện một số công việc  sau: 

  Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chủ trì cuộc họp khẩn trong đêm khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 tại phường Hưng Dũng, TP. Vinh

Thứ nhất, cử cán bộ phối hợp với Công ty Vbee và Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 6 thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình triển khai và vận hành Hệ thống Robot call với các nội dung: Tiếp nhận số điện thoại Hotline 093.68.37.115. Đồng thời, công bố trên phương tiện truyền thông và thông tin đại chủng để người dân được biết trong việc khai báo y tế; tổng hợp danh sách F1, F2 đang theo dõi đến thời điểm ngày 19/6/2021 và cập nhật hằng ngày vào Hệ thống Robot call; theo dõi, cung câp dữ liệu, cập nhật kết quả và tổng hợp báo cáo hằng ngày về Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. 

  Ngành Y tế Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân trên địa bàn TP. Vinh.

Thứ hai, phối hợp với đầu mối triển khai hệ thống là Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải pháp xử lý dữ liệu Vbee, Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 6 – Chi nhánh Tổng công ty Dịch vụ viễn thông.

Với nội dung cấp bách, cần thiết, đề nghị Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An phối hợp và khẩn trương thực hiện các công việc trên kế từ ngày 19/6/2021. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị đơn vị tổng hợp, báo cáo Sở Y tế để xem xét, giải quyết.

  Văn bản của Sở Y tế Nghệ An đề nghị Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai áp dụng Hệ thống Robot call trong truy vết phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Được biết, văn bản nêu trên được Sở Y tế ban hành là để thực hiện Công văn hoả tốc số 4057/UBND-TH ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt chủ trương triển khai ứng dụng Hệ thống Robot call trong truy vết phòng chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn tỉnh.

Văn Cương – Hoàng Lan