Nghệ An: Thống nhất phương án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP. Vinh

17:25 11/08/2022

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã thống nhất phương án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP. Vinh là sáp nhập toàn bộ TX. Cửa Lò và 6 xã của huyện Nghi Lộc…

Tại Hội nghị cho ý kiến dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP. Vinh, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã thống nhất phương án: Điều chỉnh sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số hiện có của TX. Cửa Lò và toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số 6 xã hiện có của huyện Nghi Lộc (gồm: Nghi Thạch, Nghi Xuân, Nghi Phong, Phúc Thọ, Nghi Thái, Khánh Hợp) về TP. Vinh quản lý. 

Ảnh minh họa
Ông Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An chủ trì Hội nghị cho ý kiến dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP. Vinh. 

Trước khi thống nhất phương án nêu trên, ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An đã trình bày 3 phương án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP. Vinh để các đại biểu tham dự hội nghị xem xét, cho ý kiến, cụ thể:

Phương án 1: Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số hiện có của TX Cửa Lò và điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số hiện có của 15 đơn vị cấp xã thuộc huyện Nghi Lộc (gồm thị trấn Quán Hành và 14 xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong, Nghi Thạch, Nghi Trường, Nghi Trung, Nghi Thịnh, Nghi Long, Khánh Hợp, Nghi Vạn, Nghi Diên, Nghi Hoa, Nghi Thuận) về TP. Vinh quản lý. Kết quả TP.Vinh sau khi mở rộng: Diện tích tự nhiên 245,02km2/150km2 (đạt 163,35%), dân số khoảng 529.045 người/150.000 người (đạt 352,70%), số đơn vị hành chính có 47/10 (đạt 470%) (Tất cả các tiêu chí vượt quy định). Sau khi mở rộng sẽ thành lập thêm một số phường từ các xã để đạt tiêu chí đô thị theo quy định (tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 65% trở lên). 

Ảnh minh họa
Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An- Nguyễn Viết Hưng trình bày 3 phương án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP. Vinh tại hội nghị. 

Phương án 2: Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số hiện có của TX Cửa Lò và điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số hiện có 9 xã của huyện Nghi Lộc (gồm Khánh Hợp, Nghi Thịnh, Nghi Trường, Nghi Thạch, Nghi Xuân, Nghi Phong, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Vạn) về TP. Vinh quản lý. Kết quả TP. Vinh sau khi mở rộng: Diện tích tự nhiên 205,18km2/150km2 (đạt 136,79%), dân số khoảng 482.336 người/150.000 người (đạt 321,45%), số đơn vị hành chính có 41/10 (đạt 410%) (Tất cả các tiêu chí vượt quy định). Sau khi mở rộng sẽ thành lập thêm một số phường từ các xã để đạt tiêu chí đô thị theo quy định (tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 65% trở lên). 

Ảnh minh họa
Một góc TP. Vinh (Nghệ An) nhìn từ trên cao. 

Phương án 3: Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số hiện có của TX Cửa Lò và điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số hiện có 5 xã của huyện Nghi Lộc (gồm Nghi Thạch, Nghi Xuân, Nghi Phong, Phúc Thọ, Nghi Thái) về TP. Vinh quản lý. Kết quả TP. Vinh sau khi mở rộng: Diện tích tự nhiên 173,39km2/150km2 (đạt 115,59%), dân số khoảng 452.169 người/150.000 người (đạt 301,45%), số đơn vị hành chính có 37/10 (đạt 370%) (Tất cả các tiêu chí vượt quy định). Sau khi mở rộng sẽ thành lập thêm một số phường từ các xã.

Qua phân tích ưu điểm, hạn chế của 3 phương án trên, các đại biểu cơ bản thống nhất phương án 3 và thêm đơn vị hành chính xã Khánh Hợp của huyện Nghi Lộc vào là phù hợp, hài hòa nhất. Bởi vì, phương án được chọn vẫn phù hợp với quy hoạch chung của TP. Vinh. Đồng thời, nếu lựa chọn phương án này thì không phải quy hoạch địa điểm mới để xây dựng trung tâm hành chính của huyện Nghi Lộc, nên giảm chi đầu tư xây dựng mới cho các công trình hạ tầng. 

Ảnh minh họa
Nghệ An thống nhất phương án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP. Vinh là sáp nhập toàn bộ TX. Cửa Lò và 6 xã của huyện Nghi Lộc. 

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất với phương án 3 và thêm đơn vị hành chính xã Khánh Hợp. Đây là phương án hợp lý trong bối cảnh hiện nay. Đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tham mưu, tập trung đẩy nhanh tiến độ, xây dựng lộ trình chặt chẽ, kế hoạch chi tiết, tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng, tầng lớp nhân dân để sớm xây dựng được Đề án trình Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Bộ Nội vụ.

Văn Cương

Bài liên quan