Nghệ An: Thành lập Tổ công tác đặc biệt để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

DNHN - Nghệ An thành lập Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công…

Theo đó, Tổ công tác đặc biệt được thành lập trên cơ sở kiện toàn Tổ công tác số 1 về lĩnh vực đầu tư công để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công. Trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều địa bàn thực hiện giãn cách xã hội, Tổ công tác đặc biệt đã thành lập đường dây nóng 0868378172 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để tiếp nhận thông tin và chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền liên quan giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, nhằm đạt hiệu quả cao nhất về giải ngân vốn đầu tư công.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách Trung ương cho các dự án khởi công mới năm 2021 ngay khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, để các chủ đầu tư triển khai kịp thời các bước tiếp theo. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn các dự án giải ngân chậm để bổ sung cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu và khả năng giải ngân vốn bổ sung trong năm 2021. Công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư công của các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Sở Tài chính căn cứ cam kết và đăng ký kế hoạch giải ngân của các chủ đầu tư để sắp xếp, cân đối đảm bảo đủ nguồn nhập Tabmis cho các công trình dự án, không để việc nhập Tabmis ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn. Đầu mối làm việc với Bộ Tài chính hỗ trợ chủ đầu tư các dự án ODA làm thủ tục rút vốn từ nhà tài trợ kịp thời, bảo đảm đúng quy định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, đặc biệt là các dự án có kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 để thực hiện giải ngân kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Kho bạc nhà nước tỉnh và Kho bạc nhà nước các huyện, thành phố, thị xã giải quyết kịp thời thủ tục thanh toán theo quy định. Đối với các khoản chi theo phương thức thanh toán trước, kiểm soát sau thì thực hiện tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục thanh toán trong thời hạn 01 ngày làm việc. Đối với các hình thức thanh toán khác, thực hiện kiểm soát, thanh toán chậm nhất trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hợp pháp.   

  Thi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 15A đoạn đi qua huyện Đô Lương (Nghệ An)

Đồng thời, kiểm soát thời gian hoàn thiện hồ sơ của chủ đầu tư để nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu phải làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc nhà nước, tránh trình trạng dồn hồ sơ thanh toán một lần vào cuối năm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4983/UBND-KT ngày 20/7/2021.

Đối với các sở chuyên ngành Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường…cần tập trung ưu tiên, rút ngắn thời gian giải quyết các hồ sơ liên quan đến thẩm định dự án, điều chỉnh dự án, thẩm định thiết kế - dự toán, công tác giải phóng mặt bằng,... của các dự án có kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, tạo điều kiện để chủ đầu tư sớm hoàn thành thủ tục, thi công công trình và giải ngân vốn.

Văn Cương – Hoàng Lan

Tin liên quan