Nghệ An tăng cường mở rộng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất trong vụ Xuân 2021.

DNHN - Theo tin từ UBND tỉnh Nghệ An, tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 47 về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ xuân năm 2021

Chỉ thị nêu rõ: Trong sản xuất nông nghiệp, Vụ Xuân là vụ sản xuất chính trong năm, quyết định trên 60% mục tiêu sản lượng lương thực cả năm. Tuy nhiên vụ Xuân cũng là vụ sản xuất chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Để sản xuất vụ Xuân năm 2021 giành thắng lợi toàn diện, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tại Chỉ thị này, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân năm 2021.

Yêu cầu các huyện phải thành lập Ban chỉ đạo sản xuất, phân công người phụ trách chỉ đạo và chịu trách nhiệm cụ thể từng xã, cụm xã, phường, thị trấn. Phát động phong trào ra quân làm thủy lợi, vệ sinh đồng ruộng, đắp bờ giữ nước. Rà soát lại các nguồn nước tại hồ đập, sông suối để chuyển đổi cơ cầu cây trồng cho phù hợp với điều kiện cụ thể. 

Tỉnh Nghệ An tăng cường mở rộng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất. Ảnh: Internet
Tỉnh Nghệ An tăng cường mở rộng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất. Ảnh: Internet. 

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An cũng đề nghị các đơn vị tăng cường mở rộng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất như: Hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI), quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), VietGAP, ứng dụng công nghệ cao… để sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy mô hàng hóa và chuỗi giá trị sản phẩm.

Nghệ An được đánh giá là vùng đất có vị trí địa lý - chính trị cực kỳ quan trọng; có nguồn nhân lực trẻ đầy sức sáng tạo; có tiềm năng rất lớn về đất đai, chủ yếu là đất đỏ bazan, diện tích đất lâm nghiệp lớn; nhiều vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên tuyệt đẹp, đa dạng sinh học cao, lâm nghiệp và dược liệu phong phú… rất thích hợp để phát triển nông nghiệp quy mô lớn.

Trong suốt quá trình sản xuất, tỉnh yêu các các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng và vật tư nông nghiệp. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng giống, vật tư nông nghiệp không đảm bảo chất lượng đưa vào phục vụ sản xuất. 

Lê Mai

Tin liên quan