Nghệ An: Kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng

DNHN - Sáng nay (7/12), HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 4 để xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng…

   HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 4 để xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, tại kỳ họp nêu trên, HĐND tỉnh Nghệ An sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2021, nhiệm vụ của năm 2022. Đồng thời, xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các báo cáo liên quan khác. 

  Ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển năm 2022 tại kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, thảo luận, xem xét thông qua 37 dự thảo Nghị quyết, trong đó có nhiều Nghị quyết rất quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cơ chế hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non và học sinh phổ thông học kỳ I năm học 2021 – 2022; quy định giá dịch vụ xét nghiệm SAR-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

  Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An báo cáo tóm tắt nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Nghệ An sẽ nghe: Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 15; Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của Nhân dân trong tỉnh. Hơn nữa, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Nghệ An thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công bố Quyết định và ra mắt nhóm nữ Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, công tác thi đua khen thưởng. 

 Lễ công bố quyết định và ra mắt nhóm nữ Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp.

Kỳ họp sẽ tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ với hai nội dung được các cấp chính quyền và cử tri đặc biệt quan tâm, gồm: Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; công tác hỗ trợ và giải quyết việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Văn Cương

Bài liên quan