Nghệ An: Dự án gần 200 triệu USD do WB tài trợ sắp được triển khai tại TP. Vinh

DNHN - Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” do WB tài trợ sẽ được triển khai từ năm 2021-2027

Sau khi Tiểu dự án đô thị Vinh (Nghệ An) hoàn thành và được đánh giá cao về hiệu quả thì Dự án nêu trên được coi là dự án đầu tư hạ tầng quy mô lớn thứ hai do WB tài trợ cho TP. Vinh. 

Hạng mục "Hào thành cổ" của tiểu dự án đô thị Vinh do WB tài trợ đã hoàn thành và đi vào sử dụng (Nguồn ảnh: Internet)

Theo quyết định đã được phê duyệt, Dự án này có 4 hợp phần, gồm: Hợp phần 1: Đầu tư thoát nước, vệ sinh môi trường tích hợp và kết nối (Cải thiện tích hợp các tuyến cống cấp hai và cấp ba. Nâng cấp và cải tạo đường giao thông để tăng khả năng thích ứng); Hợp phần 2: Mở rộng khả năng dự trữ để giảm ngập lụt đô thị (Xây dựng Hồ điều hòa Hưng Hòa 2. Xây dựng trạm bơm Hói Chùa); Hợp phần 3: Cải thiện sông và nâng cấp không gian công cộng (Nâng cấp và cải tạo sông Vinh. Nâng cấp mặt sông và không gian công cộng); Hợp phần 4: Phát triển hệ thống và năng lực để cải thiện thích ứng đô thị (Tăng cường công tác vận hành Nhà máy xử lý nước thải Hưng Hòa và Hỗ trợ kỹ thuật). 

  Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương di dời dân đến nơi an toàn tại phường Bến Thủy, TP. Vinh trong đợt lũ lụt  tháng 20/2020

Dự án có mục tiêu chung là hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng tích hợp và phát triển khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của TP. Vinh, góp phần phát triển đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện cho TP. Vinh và tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, mục tiêu cụ thể của Dự án là giảm ngập lụt và thích ứng với biến đổi khí hậu cho TP. Vinh  thông qua các hoạt động cải tạo và nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước. Cải thiện điều kiện môi trường của thành phố, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân thông qua việc cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với các khu vực đang phát triển và cơ sở hạ tầng còn yếu kém, nhằm tạo động lực để thành phố phát triển thông qua việc xây dựng một số tuyến đường kết nối. Đồng thời, tăng cường năng lực quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và kiểm soát ngập lụt cho TP. Vinh. 

  Được WB tài trợ Dự án trên, sông Vinh sẽ được cải tạo, nâng cấp (Nguồn ảnh: Internet)

Tổng vốn đầu tư của Dự án được dự kiến là 194,44 triệu USD (tương đương 4.500 tỷ đồng), trong đó: Vốn vay IBRD của WB là 130 triệu USD (tương đương 3.009 tỷ đồng); Vốn đối ứng trong nước là 64,44 triệu USD (tương đương 1.491 tỷ đồng). Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất vào đầu năm 2021 là dự án nhóm A, do WB tài trợ vốn, cơ quan chủ quản là UBND tỉnh Nghệ An, chủ dự án là UBND TP. Vinh.

Được biết, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án, UBND tỉnh Nghệ An đã giao UBND TP. Vinh tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ và rà soát các hạng mục đầu tư theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Văn Cương - Hoàng Lan 

Tin liên quan