Nghệ An: Chuẩn bị khai trương Cổng Thông tin Covid-19 và thử nghiệm hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến liên thông 2 chiều 3 cấp

17:12 10/09/2021

UBND tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ tổ chức khai trương Cổng Thông tin Covid-19 của tỉnh Nghệ An và thử nghiệm hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến VNPT-Meeting liên thông 2 chiều 3 cấp “tỉnh – huyện – xã” vào ngày 14/10.

  UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành để triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An...

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở TT&TT phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Viễn thông Nghệ An chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ khai trương Cổng Thông tin Covid-19 của tỉnh và thử nghiệm hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến VNPT-Meeting kết nối liên thông 2 chiều 3 cấp đến các huyện, thị, thành và các xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các điểm cầu Hội nghị truyền hình trực tuyến, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai. Thực hiện hoàn thành kết nối Test thử, tổng duyệt toàn hệ thống trước 15h ngày 10/9. Đồng thời, Sở TT&TT phối hợp triển khai kết nối các điểm cầu gồm: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, các điểm cầu tại 21 huyện, thị, thành và các xã, phường, thị trấn. Sở Y tế tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan theo phân công tại Công văn số 6581/UBND-TH ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh về phối hợp triển khai Cổng Thông tin Covid-19 tỉnh Nghệ An. 

  Các huyện, thị, thành của Nghệ An tham gia Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi với UBND tỉnh.

UBND các huyện, thị, thành đã có Hội nghị truyền hình trực tuyến đến các xã phối hợp Viễn thông Nghệ An cài đặt, thiết lập kết nối các điểm cầu UBND huyện, xã lên UBND tỉnh đảm bảo tương tác 2 chiều và trực điều khiển tại phòng họp của các UBND cấp huyện, xã trong thời gian diễn ra buổi lễ. Hoàn thành cài đặt, kết nối toàn bộ điểm cầu lên hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trước 8h ngày 10/9. Đối với 5 huyện, thị chưa có hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đến các phường, xã gồm: Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Cửa Lò, Hoàng Mai phối hợp Viễn thông Nghệ An triển khai thử nghiệm kết nối 2 chiều từ huyện, thị và tối thiểu tại 01 xã, phường, thị trấn trên địa bàn về đầu cầu UBND tỉnh, hoàn thành trước 10h ngày 10/9 để tham dự buổi lễ. Đồng thời, phối hợp với Viễn thông Nghệ An khảo sát, lập phương án kết nối tới các xã, phường, thị trấn còn lại để hệ thống triển khai được đồng bộ, chất lượng thông suốt, đảm bảo phục vụ tốt việc vận hành Hội nghị truyền hình trực tuyến tới các xã, phường, thị trấn được ổn định. UBND TP. Vinh cử cán bộ phối hợp Viễn thông Nghệ An thiết lập Hội nghị truyền hình trực tuyến đến 25 UBND phường, xã và vận hành MCU của UBND TP. Vinh trong buổi tổng duyệt và buổi Lễ khai trương, hoàn thành trước 8h ngày 10/9.

  UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) họp trực tuyến với các xã, thị trấn trên địa bàn.

Viễn thông Nghệ An phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho buổi Lễ khai trương Cổng Thông tin Covid-19 tỉnh và thử nghiệm hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến VNPT-Meeting. Phối hợp Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh chuyển tín hiệu từ Trung tâm IOC sang 2 phòng họp trực tuyến tại UBND tỉnh. Chủ trì, phối hợp Sở TT&TT, UBND các huyện, thị, thành và các xã, phường, thị trấn để cài đặt thiết lập thử nghiệm hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tương tác đầy đủ 2 chiều từ UBND tỉnh xuống 21 UBND cấp huyện và 375 UBND cấp xã đã có dịch vụ Hội nghị truyền hình trực tuyến và một số xã thuộc 5 huyện, thị chưa có Hội nghị truyền hình trực tuyến.

Văn Cương – Hoàng Lan