Nghệ An: 6 Nghị quyết, tờ trình về chủ trương đầu tư các công trình, dự án cấp bách được HĐND tỉnh thông qua

DNHN - Sáng nay (13/5), tại Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua 6 Nghị quyết, tờ trình về chủ trương đầu tư các công trình, dự án cấp bách của tỉnh này…

  Kỳ họp thứ 21 của HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào sáng này (13/5)

Theo đó, tại kỳ họp, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025, làm cơ sở để UBND tỉnh thực hiện tiếp các quy trình, thủ tục theo quy định của Luật đầu tư công trong xây dựng và triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

 Ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo tóm tắt nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp

Đồng thời, Kỳ họp cũng đã thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh, trong đó: Xem xét, thông qua quyết định chủ trương đầu tư 18 dự án, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án, nhằm tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng, thực hiện các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, an toàn cho nhân dân trên địa bàn tỉnh; thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định của Luật Đất đai, phục vụ kịp thời cho công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường cao tốc Bắc - Nam. 

  Các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An biểu quyết thông qua dự thảo các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất cơ bản với dự kiến tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công và dự kiến phương án bố trí kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025. Trong 5 năm tới, sẽ tập trung đầu tư vào các dự án trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn, quan tâm chú trọng đối với các dự án động lực, các dự án an sinh xã hội cấp thiết.

Căn cứ thực tế nhu cầu bố trí vốn của các dự án và khả năng cân đối vốn, dự kiến phương án bố trí kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể: Nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước) là 10.031,4 tỷ đồng bố trí cho 3 công trình theo danh mục Bộ KH&ĐT là: Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) – Cửa Lò (Nghệ An); dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) – Cửa Lò (Nghệ An) – đoạn từ điểm giao QL46 đến Tỉnh lộ 535; dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An; bố trí cho các ngành, lĩnh vực theo Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 là 5.811,4 tỷ đồng (gồm 193 công trình), trong đó thu hồi vốn ứng trước 416,8 tỷ đồng (24 công trình)/

Nguồn vốn nước ngoài bố trí số vốn 1.247,200 tỷ đồng cho 10 công trình và Ngân sách địa phương là 8.532,8 tỷ đồng bố trí cho 298 dự án. 

Văn Cương

Tin liên quan