Nghệ An: 28 dự án đầu tư công bị điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch do không giải ngân hết vốn được giao

DNHN - Nghệ An đã điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch của 28 dự án đầu tư công do không giải ngân hết vốn được giao. Đồng thời, điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch cho 8 dự án…

Được biết, tại kỳ họp thứ Ba diễn ra vào ngày hôm nay (18/10), HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, các đại biểu đã thống nhất thông qua qua Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 2) với 36 dự án. Theo đó, điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch của 28 dự án với số vốn 62.854,296 triệu đồng, trong đó: 17 dự án thuộc kế hoạch năm 2021 với số vốn 52.516,113093 triệu đồng; 11 dự án thuộc kế hoạch năm 2020 kéo dài sang năm 2021 với số vốn 10.338,182907 triệu đồng. Đồng thời, điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch cho 8 dự án với số vốn 62,854,296 triệu đồng từ nguồn điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và kế hoạch năm 2020 kéo dài sang năm 2021. 

  HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII khi mạc Kỳ họp đột xuất (Kỳ họp thứ Ba) vào sáng nay (18/10)

Phương án điều chỉnh dựa trên nguyên tắc: Điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch đối với các dự án không giải ngân hết chỉ tiêu kế hoạch vốn đã được giao (do giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu hoặc giá trị quyết toán giảm so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại quyết định đầu tư ban đầu hoặc quyết định đầu tư điều chỉnh; các dự án vướng giải phóng mặt bằng, hồ sơ thủ tục…). Đối với điều chỉnh tăng, dự án phải có trong danh mục đã được HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh giao chỉ tiêu năm 2021, có tỷ lệ giải ngân tốt, có khả năng giải ngân chỉ tiêu trong năm 2021 (bao gồm cả số vốn được bổ sung). Chỉ tiêu kế hoạch vốn sau điều chỉnh của dự án phải đảm bảo không lớn hơn chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được dự kiến bố trí cho dự án tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/5/2021 của HĐND tỉnh. 

 Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 2) với 36 dự án

Ngoài ra, tại kỳ họp thứ Ba này, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án: Xây dựng Trung tâm Y tế TX. Hoàng Mai (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng; Nhà làm việc HĐND - UBND huyện Đô Lương với tổng mức đầu tư 53 tỷ đồng; Trung tâm Huấn luyện Dự bị động viên tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu tư 124 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Nghệ An cũng thông qua Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với 107,85045ha rừng sang mục đích khác để thực hiện 4 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, như doanhnghiephoinhap.vn đã thông tin, tính đến ngày 20/9, Nghệ An vẫn còn 28 dự án đầu tư công chưa giải ngân với kế hoạch vốn hơn 295 tỷ đồng và có 5 huyện, 17 đơn vị chủ đầu tư giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh.

Văn Cương – Hoàng Lan 

Tin liên quan