Ngoài ra, xây dựng chương trình truyền thông các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính cho DNNVV thông qua các bài viết, bài giới thiệu trên các báo, tạp chí và xây dựng chương trình phóng sự trên các các phương tiện truyền thông và các nền tảng kỹ thuật số (websie, zalo, facebook).

Trong năm 2023, Bộ Tài chính thực hiện hỗ trợ pháp lý, lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo văn bản đối với các nhóm văn bản quy phạm pháp luật gồm: nhóm văn bản về thuế; nhóm văn bản về chứng khoán; nhóm văn bản về kinh doanh bảo hiểm; văn bản về tài chính doanh nghiệp (DN); văn bản về tài chính ngân hàng. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp nhận kiến nghị, phản ánh và giải đáp vướng mắc của DN.

Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế và các đơn vị có liên quan tiếp nhận kiến nghị, câu hỏi của DN. Trên cơ sở đó, tổ chức các hội nghị đối thoại để tháo gỡ khó khăn, giải đáp vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời giải đáp trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử.

Để hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, Bộ Tài chính sẽ cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật tài chính mới được ban hành. Bộ Tài chính giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện cập nhật, phân loại các văn bản liên quan đến DNNVV trên cơ sở văn bản do các đơn vị chủ trì soạn thảo gửi về để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Thanh Hà