Năm 2019, GDP của Việt Nam dự báo tăng 7%

09:59 07/09/2019

Sau 8 tháng, với mức tăng trưởng ấn tượng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, cán cân thương mại xuất siêu 3,4 tỷ USD, số doanh nghiệp mới và tái hoạt động tăng mạnh… nền kinh tế Việt Nam được dự báo có nhiều màu sáng, mức tăng trưởng GDP năm 2019 có thể đạt 7%.

Bài liên quan