Mỹ tái khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ

DNHN - Mỹ tái khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ trong báo cáo mới nhất về chính sách kinh tế vĩ mô và tiền tệ của các đối tác thương mại chủ chốt của Mỹ do Bộ Tài chính nước này công bố ngày 3/12.

Reuters đưa tin, báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ kết luận rằng, không có đối tác thương mại lớn nào thao túng tỷ giá hối đoái giữa đồng nội tệ của mình với đồng USD của Mỹ nhằm ngăn cản việc điều chỉnh cán cân thanh toán hiệu quả hoặc nhằm giành lợi thế cạnh tranh không công bằng trong hoạt động thương mại quốc tế.

ộ Tài chính Mỹ bày tỏ “hài lòng với tiến bộ mà Việt Nam đạt được tính đến thời điểm này”
Bộ Tài chính Mỹ bày tỏ “hài lòng với tiến bộ mà Việt Nam đạt được tính đến thời điểm này”. (Ảnh: AFP)

Bộ Tài chính Mỹ hôm 3/12 trình lên Quốc hội báo cáo bán thường niên "Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ". Trong đó, cơ quan này xem xét và đánh giá chính sách của các đối tác thương mại lớn của Mỹ trong 4 quý tính đến hết tháng 6/2021.

Theo Đạo luật Cạnh tranh và Thương mại Omnibus năm 1988, Bộ Tài chính Mỹ kết luận không đối tác thương mại lớn nào của Mỹ thao túng tỷ giá vì mục đích ngăn cản việc điều chỉnh cán cân thanh toán hoặc giành lợi thế cạnh tranh không công bằng trong ngoại thương.

Còn theo Đạo luật Xúc tiến và Tăng cường Thương mại năm 2015 của Mỹ, báo cáo kết luận cả Việt Nam và Đài Loan tiếp tục đáp ứng 3 tiêu chí theo trong kỳ đánh giá, về thặng dư thương mại song phương với Mỹ, thặng dư cán cân vãng lai và can thiệp ngoại tệ.

Tuy nhiên, Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) để giải quyết các quan ngại của Washington. Bộ Tài chính Mỹ bày tỏ “hài lòng với tiến bộ mà Việt Nam đạt được tính đến thời điểm này”, trong khi tiếp tục quá trình can dự được khởi động hồi tháng 5 với Đài Loan (Trung Quốc). 

Hồi tháng 7, sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, hai bên đạt được thỏa thuận về các hoạt động tiền tệ. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định chính sách tỷ giá của Việt Nam, trong khung khổ chính sách tiền tệ chung, hướng tới mục tiêu xuyên suốt là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại không công bằng trong thương mại quốc tế.

Phạm.Giang

Bài liên quan