Mặt hàng cáp thép không thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng

Trước đề nghị hướng dẫn của Công ty CP công nghiệp Rita Việt Nam liên quan đến chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, theo Tổng cục Hải quan, đối chiếu với các quy định hiện hành thì mặt hàng cáp thép không thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Cũng tại phụ lục 1 Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng quy định: cột 7 (mã ngành cấp 7-2599939), cột 8 (tên sản phẩm- sản phẩm khác bằng kim loại cơ bản chưa được phân vào đâu), cột 9 (nội dung- gồm: neo, móc và các bộ phận rời của chúng bằng sắt hoặc thép; chuông, chuông đĩa và các loại tương tự bằng kim loại cơ bản, không dùng điện; sản phẩm khác bằng nhôm chưa được phân vào đâu; sản phẩm khác bằng chì, kẽm, thiếc chưa được phân vào đâu; sản phẩm khác bằng đồng chưa được phân vào đâu; sản phẩm khác bằng niken chưa được phân vào đâu; sản phẩm bằng kim loại cơ bản khác chưa được phân vào đâu). Cụ thể ví dụ như: tấm đan, phên, lưới bằng nhôm; ông chỉ, lõi suốt, guồng quay tơ bằng nhôm…. Hay ví dụ: thanh, que, hình và dây chì; ống, ống dẫn và phụ kiện của ống hoặc của ống dẫn bằng chì; ống máng, mái nhà, ống dẫn, ống phụ kiện của ống hoặc ống dẫn bằng kẽm; tấm, dải… Cột 10 (mã HS tích đầu*).

Tại phần ghi chú (cuối phụ lục 1) có quy định: “các dòng hàng có ký hiệu (*) ở cột 10 thực hiện khai mã HS theo thực tế hàng hóa nhập khẩu”.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, Tổng cục Hải quan cho rằng, mặt hàng cáp thép do Công ty CP công nghiệp Rita Việt Nam làm thủ tục nhập khẩu không thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Theo TCHQ

Bài liên quan