Lưu ý về hình thức văn bản cho phép khai thác, thu hồi đá vôi, đôlômit

Vấn đề văn bản cho phép khai thác, thu hồi đá vôi, đôlômit vừa được Tổng cục Hải quan hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố khi thực hiện thủ tục hải quan.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, ngày 6/1/2022, Tổng cục Địa chất khoáng sản Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn hướng dẫn về hình thức ban hành văn bản cho phép khai thác, thu hồi đá vôi hoặc đôlômit do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, cụ thể như sau:

Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định hình thức mẫu văn bản về khai thác, thu hồi khoáng sản đi kèm khi khai thác khoáng sản chính đã xác định trong giấy phép khai thác khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều 2 và khoản 6 Điều 20 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản đối với hoạt động khai thác, thu hồi khoáng sản đá vôi, đôlômit để nung vôi đi kèm tại các mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường đã được UBND các tỉnh cấp giấy phép khai thác, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5815/BTNMT-ĐCKS ngày 27/10/2017 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phối hợp.

Theo đó công văn có nội dung: Sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận bằng văn bản, trên cơ sở trữ lượng đá vôi, đôlômit được phê duyệt, hoặc công suất khai thác do doanh nghiệp đăng ký, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thu hồi đá vôi hoặc đôlômit để doanh nghiệp khai thác, chế biến...

Trên cơ sở ý kiến của Tổng cục Địa chất khoáng sản Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc căn cứ quyết định cho phép khai thác, thu hồi đá vôi hoặc đôlômit do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, đối chiếu với hồ sơ xuất khẩu khoáng sản và các quy định hiện hành để thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

 Theo TCHQ

Bài liên quan