Lợi nhuận sau thuế quý II của Công nghiệp và Vận tải - TCD tăng 608% cùng kỳ 2020

DNHN - Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2021 lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 608% so với cùng kỳ 2020.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD/HoSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2021 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 915 tỷ đồng và 129 tỷ đồng, tăng trưởng 92,6% và 608% so với cùng kỳ 2020. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 192 tỷ đồng, tăng 627,3% so cùng kỳ, hoàn thành 100% dự báo lợi nhuận của Yuanta Việt Nam.

Trong kỳ, Tracodi tiếp tục ký kết các hợp đồng xây dựng các dự án bất động sản với tổng giá trị của các hợp đồng là 1.696 tỷ đồng. Tính tới thời điểm cuối quý 2/2021, giá trị hợp đồng chưa thực hiện của TCD là 5.122 tỷ đồng theo ước tính của Yuanta Việt Nam. Ngoài ra, Tracodi dự kiến sẽ ký kết các hợp đồng xây dựng cho các dự án bất động sản và năng lượng tái tạo với tổng giá trị dự kiến là 955 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý II của Công nghiệp và Vận tải - TCD tăng 608% cùng kỳ 2020
Lợi nhuận sau thuế quý II của Công nghiệp và Vận tải - TCD tăng 608% cùng kỳ 2020.

Doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ được thúc đẩy bởi doanh thu từ hoạt động xây dựng, tăng 382% so cùng kỳ, nhờ ghi nhận doanh thu từ các dự án bất động sản, năng lượng áp mái và nhà máy năng lượng mặt trời. Ngoài ra, doanh thu khai thác đá (Antraco) tăng 9% so cùng kỳ.

Năm 2021, Tracodi dự kiến đạt doanh thu hợp nhất 3.203 tỷ đồng, tăng 12,3%; lợi nhuận trước thuế hơn 343 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 280 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 91%. Dự kiến, cổ tức năm 2021 là 14% với 8% tiền mặt và 6% cổ phiếu.

Linh Anh

Tin liên quan