Lợi nhuận gộp quý II của Chăn nuôi Việt Nam Vilico tăng 16%

DNHN - Trong quý II, lợi nhuận từ hoạt động tài chính của Vilivo tăng mạnh 70%, lên hơn 33 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi tăng trong khi trích lập dự phòng đầu tư tài chính và lỗ chuyển nhượng phần vốn góp giảm.

Theo kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2021 của Tổng Công ty CP Chăn Nuôi Việt Nam (Vilico, VLC/UPCoM), VLC đạt 791 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, giúp lợi nhuận gộp tăng 16%, đạt gần 254 tỷ đồng.

Trong quý II, lợi nhuận từ hoạt động tài chính của Vilivo tăng mạnh 70%, lên hơn 33 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi tăng trong khi trích lập dự phòng đầu tư tài chính và lỗ chuyển nhượng phần vốn góp giảm. Lợi nhuận gộp cộng thêm lợi nhuận tài chính tăng giúp lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VLC tăng 34% so cùng kỳ, đạt gần 89 tỷ đồng. 

Lợi nhuận gộp quý II của Chăn nuôi Việt Nam Vilico tăng 16%
Lợi nhuận gộp quý II của Chăn nuôi Việt Nam Vilico tăng 16%.

Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ lại giảm 21%, còn gần 30 tỷ đồng. Trong khi đó, phần lợi nhuận sau thuế cho cổ đông không kiểm soát tăng mạnh, gấp 2,1 lần cùng kỳ, lên gần 59 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VLC tăng 22% so cùng kỳ, đạt hơn 142 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ giảm 18%, còn gần 53 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát tăng 73%, lên hơn 89 tỷ đồng.

Năm 2021, VLC đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 113 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện năm 2020. So với kế hoạch, VLC đã vượt 26% chỉ tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.

Linh Anh

Tin liên quan