LĐLĐ tỉnh Hải Dương đưa tiêu chí cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone vào đánh giá, xếp loại, thi đua Công đoàn cơ sở năm 2021

DNHN - Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đặt mục tiêu phấn đấu 100% công nhân lao động trong các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, đồng thời đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại, khen thưởng công đoàn cơ sở năm 2021.

ãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hải Dương yêu cầu Chủ tịch các Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp đề xuất và phối hợp với chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động có hình thức tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động trong cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone để truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Đây là nội dung được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương chỉ đạo ngày 19/2/2021 vừa qua nhằm tiếp tục tăng cường triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Theo LĐLĐ tỉnh Hải Dương, hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn đang có diễn biến phức tạp, vừa qua đã xuất hiện một số ca dương tính mới trên địa bàn một số huyện, thành phố có liên quan đến các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng; dịch có nguy cơ bùng phát trên địa bàn toàn tỉnh.

Do đó, LĐLĐ tỉnh Hải Dương tiếp tục chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc huy động cán bộ công đoàn bao gồm Ủy viên Ban Chấp hành, Tổ trưởng, Tổ phó Tổ Công đoàn rà soát từng cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương đặt mục tiêu phấn đấu 100% công nhân lao động trong các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, đồng thời đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại, khen thưởng công đoàn cơ sở năm 2021.

Cùng với chỉ đạo từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương mong muốn đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập và Khai báo y tế) của ngành Y tế để giữ an toàn cho bản thân, cho cộng đồng, cho sản xuất của doanh nghiệp. 

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đặt mục tiêu phấn đấu 100% công nhân lao động trong các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.
Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đặt mục tiêu phấn đấu 100% công nhân lao động trong các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone..

Hãy cài đặt Bluezone để bảo về mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt Bluezone trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

PV

Tin liên quan