Lào Cai định hướng phát triển nông lâm nghiệp giai đoạn 2020 – 2025

DNHN - Tỉnh Lao Cai thực hiện Đề án phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 – 2025 với những nhiệm vụ về phát triển kinh tế nông lâm nghiệp gắn với cơ cấu lại sản xuất.

Dự báo giai đoạn 2021- 2025 là thời kỳ Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, vị trí vai trò của Lào Cai ngày càng được khẳng định, là cầu nối giữa Việt Nam, Asean và thị trường Tây Nam – Trung Quốc. Với định hướng phát huy lợi thế của địa phương về phát triển sản phẩm nông lâm nghiệp chủ lực sản xuất hàng hóa gắn với chế biến đáp ứng nhu cầu thị trường và thích ứng biến đổi khí hậu, quan tâm đến phát triển sản phẩm OCOP, phát triển nông nghiệp hữu cơ, phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái để nâng cao giá trị gia tăng... Tỉnh Lào Cai đã xây dựng đề án phát triển với những định hướng phát triển lâu dài về nông, lâm nghiệp.

Với nhiệm vụ sản xuất đảm bảo an ninh lượng thực, tỉnh tập trung khai thác hợp lý và hiệu quả đất trồng lương thực. Trong đó tiếp tục chuyển dịch cơ cấu giống sử dụng các loại giống mang lại giá trị kinh tế cao. Tập trung xây dựng vùng thâm canh trọng điểm lúa, ngô có khả  năng chủ động tưới tiêu, đến năm 2025 giảm khoảng 7.000- 8.000 ha diện tích trồng lúa ngô kém hiệu quả sang các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. 

Với nhiệm vụ sản xuất đảm bảo an ninh lượng thực, tỉnh tập trung khai thác hợp lý và hiệu quả đất trồng lương thực. Ảnh: Internet
Với nhiệm vụ sản xuất đảm bảo an ninh lượng thực, tỉnh tập trung khai thác hợp lý và hiệu quả đất trồng lương thực. Ảnh: Internet.

Bên cạnh đó phát triển các vùng sản xuất cây trồng chủ lực cùng với việc duy trì sản xuất các loại cây trồng, như vùng sản xuất dược liệu chủ lực là Atiso, Đương quy, Cát cánh... vùng sản xuất chè chất lượng cao,vùng sản xuất rau , hoa quả...

Giai đoạn 2021 – 2025 chuyển đổi mạnh hình thức phát triển chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, ưu tiên đầu tư và phát triển hai ngành chính có nhiều tiềm năng phát triển đó là chăn nuôi lợn và bò, với phương châm phát triển chăn nuôi phù hợp với thị trường và an toàn dịch. Đối với thủy sản nâng cao giá trị gia tăng bằng việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, chuyển đổi mạnh từ phương thức nuôi quảng canh cải tiến sang nuôi thâm canh, bán thâm canh và ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 sản lượng thủy sản đạt 11.000 tấn. 

Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái để nâng cao giá trị gia tăng. Ảnh: Internet
Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái để nâng cao giá trị gia tăng. Ảnh: Internet.

Tập trung bảo vệ nâng cao chất lượng rừng đặc biệt là rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng cảnh quan gắn với khai thác có hiệu quả kinh tế của tài nguyên rừng. Thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến lâm sản. Tỉnh Lào Cai khuyến kích phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã lâm nghiệp. Hình thành các trung tâm chế biến lâm sản tại huyện Bảo Yên, Bảo Thắng, và Văn Bàn...

Phát triển các chuỗi sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP cùng với 09 sản phẩm chủ lực của tỉnh (Quế, chè, dược liệu, cây ăn quả, rau trái vụ, gạo chất lượng cao, dâu tằm, cá nước lạnh, lợn đen bản địa). Với mục tiêu phát triển thêm 100 chuỗi nông sản an toàn được xác nhận tỉnh hướng đến phát triển chuỗi giá trị của nông sản an toàn, 41 cơ sở và 04 nhà máy chế biến nông, lâm, thủy sản, thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư liên kết sản xuất theo chuỗi quy mô. Chuẩn hóa và công nhận ít nhất 150 sản phẩm OCOP, củng cố các tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm thế mạnh hiện có của các địa phương để theo kịp xu hướng phát triển của Nông nghiệp và PTNT trong thời gian tới.

Mai Lê

Tin liên quan