Kiến nghị gỡ vướng cho nguyên liệu thủy sản nhập từ New Zealand để chế biến xuất khẩu sang EU

16:15 22/05/2024

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét, sớm có chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ bất cập cho sản xuất kinh doanh.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa gửi công văn số 70/CV-VASEP tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) về việc xem xét giải quyết nội dung báo cáo - kiến nghị theo CV 43/CV-VASEP ngày 08/4/2024 của VASEP về việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến xuất khẩu vào EU.

Ngày 08/4/2024, trước những bất cập có thể ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu thủy sản sang EU liên quan đến vấn đề kiểm soát giấy H/C nguyên liệu nhập khẩu để chế biến xuất khẩu EU, Hiệp hội VASEP đã có công văn số 43/CV-VASEP kính gửi tới Bộ NN&PTNT để báo cáo và đề xuất kiến nghị tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ New Zealand, chế biến xuất khẩu đi EU.

Kiến nghị gỡ vướng cho nguyên liệu thủy sản nhập từ New Zealand để chế biến xuất khẩu sang EU
Kiến nghị gỡ vướng cho nguyên liệu thủy sản nhập từ New Zealand để chế biến xuất khẩu sang EU.

Theo đó, lô hàng thành phẩm của DN sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu từ New Zealand chưa được Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (NAFIQPM) và các đơn vị thuộc Cục ghi nhận là đáp ứng yêu cầu nhằm giải quyết các thủ tục cần thiết (cấp H/C) cho việc xuất khẩu lô hàng sang EU – do nội dung trên giấy H/C nhập khẩu cấp bởi cơ quan thẩm quyền New Zealand không đầy đủ/tương thích với mục XI - Chương trình xuất khẩu thủy sản vào EU ban hành kèm theo Quyết định 5523/QĐ-BNN-CCPT ngày 21/12/2023 của Bộ NN&PTNT.

Tuy nhiên, châu Âu và New Zealand có thỏa thuận song phương về các biện pháp vệ sinh áp dụng đối với trao đổi thương mại động vật sống và sản phẩm động vật, được quy định tại Quyết định số 97/132/EC (ký ngày 17/12/1996) và một số các quyết định bổ sung, hướng dẫn bao gồm cả chi tiết tại Quyết định EU 2015/1084 (ký ngày 18/02/2015). Vì vậy, các lô hàng thủy sản xuất khẩu từ New Zealand (NZ) sang EU vẫn được diễn ra bình thường và thực hiện theo QĐ 97/132/EC với mẫu giấy chứng thư  ATTP (H/C) kèm lô hàng được thống nhất giữa EU và NZ.

VASEP đề nghị Bộ NN&PTNT xem xét, sớm có chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ bất cập cho sản xuất kinh doanh được nêu trong CV 43/CV-VASEP.

Linh Anh